W dniu 29.11.2017 w Instytucie Sportu odbyła się konferencja podsumowująca pierwszy rok Programu „Szkolny Klub Sportowy”.

Unia Związków Sportowych Warszawy i Mazowsza otrzymała podziękowania od Ministra Sportu i Turystyki Witolda Bańki.

Program SKS 2017 w liczbach:

  • liczba uczestników: 34 362
  • liczba nauczycieli: 1 514
  • liczba grup: 1 854
  • liczba szkół: 1 131
  • liczba gmin: 237
  • liczba powiatów: 42

Dziękujemy wszystkim nauczycielom za dotychczasową, owocną współpracę.

Mamy nadzieje, że w roku 2018 Program SKS zaktywizuje jeszcze więcej, gmin, uczniów oraz nauczycieli na terenie woj. Mazowieckiego!