Decyzją Ministra Witolda Bańki ogłoszono Program „Szkolny Klub Sportowy” na rok 2018. Zapraszamy do przystąpienia do udziału w Programie.

Dnia 18 grudnia 2017 r., zgodnie z Decyzją nr 56 Ministra Sportu i Turystyki ogłoszono Program „Szkolny Klub Sportowy” – decyzja weszła w życie w dniu ogłoszenia.

Ministerstwo Sportu i Turystyki opracowało model systemowego wsparcia organizacji zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej. „Szkolny Klub Sportowy” jest skierowany do uczniów szkół bez względu na wiek, płeć oraz sprawność fizyczną. Program umożliwia podejmowanie dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole.

W tegorocznej edycji Programu SKS udział wzięło:

 • 289904 uczestników,
 • 14527 grup ćwiczebnych,
 • 12738 nauczycieli,
 • 9732 szkół,
 • 2039 gmin,
 • 380 powiatów

Na terenie woj. Mazowieckiego:

 • 35074 uczestników
 • 1892 grup ćwiczebnych
 • 1530 nauczycieli
 • 1149 szkół
 • 237 gmin – 75 %
 • 42 powiaty – 100 %

Celem programu jest:

 1. Stymulowanie i kształtowanie nawyku podejmowania aktywności fizycznej przez dzieci i młodzież.
 2. Poprawa sprawności fizycznej, stanu zdrowia oraz jakości życia dzieci i młodzieży, w tym profilaktyka nadwagi i otyłości.
 3. Promocja zdrowego i aktywnego stylu życia wśród dzieci i młodzieży.
 4. Zwiększenie oferty ogólnodostępnych, bezpłatnych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży.
 5. Stymulowanie podejmowania aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży mniej aktywnych i mniej sprawnych fizycznie ze szczególnym uwzględnieniem dziewcząt.
 6. Tworzenie warunków dla rozwoju talentów oraz zainteresowań sportowych dzieci i młodzieży.
 7. Optymalizacja wykorzystania lokalnej infrastruktury sportowej, w tym infrastruktury przyszkolnej.
 8. Promocja różnorodnych sportów wśród dzieci i młodzieży.
 9. Wsparcie kadr pracujących z dziećmi i młodzieżą w obszarze sportu.

Informacje odnośnie naboru na realizację zajęć w ramach „Programu SKS” w 2018 r.:

Szkoły, które brały udział w Programie w roku 2017, przechodzą do kolejnej edycji automatycznie (szkoła i nauczyciele otrzymają wiadomość o konieczności zaktualizowania dokumentów poprzez maile oraz wiadomości w dzienniku elektronicznym szkolnego klubu sportowego). 

Nowe placówki, które chcą dołączyć do Programu powinny przesłać deklaracje uczestnictwa podpisaną przez dyrekcję szkoły. Przyjmujemy również zbiorcze deklarację przesłane przez właściwe Jednostki Samorządu Terytorialnego, na adresy mailowe: sks@uniasport.pl.

więcej informacji:

tel: 883-972-885 – koordynator programu woj. Mazowieckie – Donat Oleksów

tel: 530-907-003 – sekretariat Unii Związków Sportowych Warszawy i Mazowsza

Na zgłoszenia czekamy do dnia 31.01.2018.

Zapraszamy do składania deklaracji – Deklaracja-Szkoły-2018.

Szczegółowe informacje znajdują się na BIP MSiT:
https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2017-rok/2179,Ogloszenie-programu-Szkolny-Klub-Sportowy-w-ramach-rozwijania-sportu-poprzez-wsp.html

Z poważaniem

Zespół SKS Mazowsze