Podczas zajęć Szkolnego Klubu Sportowego w Zespole Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Otwocku „Nukleonik” dominującym sportem jest karate.