Drodzy Nauczyciele! Odgrywacie niezwykle istotną rolę w Programie Szkolny Klub Sportowy. To właśnie Wy najlepiej znacie predyspozycje i zainteresowania swoich uczniów. Jesteście kluczowym ogniwem tego projektu – zachęcacie, motywujecie i kształtujecie podejście do aktywności fizycznej swoich podopiecznych. Budujecie ich osobowość oraz siłę charakteru. Wierzę, że Wasze zaangażowanie jest w stanie rozbudzić w nich pasję i miłość do sportu. SKS to narzędzie, które na pewno Wam w tym pomoże.”- Minister Sportu i Turystyki Witold Bańka

Instytut Sportu – Państwowy Instytut Badawczy, operator krajowy Programu Szkolny Klub Sportowy, bardzo serdecznie wita po wakacyjnej przerwie. Mamy nadzieję, że wracają Państwo do pracy ze zdwojoną siłą oraz motywacją do działania. Przed nami wszystkimi wiele wyzwań, przygotowaliśmy trochę niespodzianek, o których będziemy informować niebawem. Szczegółowe informacje o Programie są dostępne na stronie www.szkolnyklubsportowy.pl.

W związku z powrotem do szkoły pragniemy przypomnieć kluczowe założenia Programu Szkolny Klub Sportowy, które są określone w Decyzji Ministra nr 56 :

 • Program polega na zorganizowaniu i prowadzeniu systematycznych zajęć sportowych w wymiarze 2 razy w tygodniu po 60 min.
 • minimalna liczba uczniów w danej grupie ćwiczebnej to 15, ale zachęcamy do motywowania większej liczby dzieci i młodzieży oraz tworzenia bardziej licznych grup,
 • głównym celem Programu SKS jest umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole,
 • w jednej szkole mogą być maksymalnie 2 grupy ćwiczebne, ale w szkołach liczących powyżej 300 uczniów, w semestrze jesiennym 2018 r., dopuszcza się utworzenie trzeciej grupy ćwiczebnej (aktualizacja Decyzji Ministra).

Korzystając z okazji przedstawiamy również ważne informacje dotyczące realizacji Programu od września br.

1. Dziennik SKS:

 • logowanie do dziennika odbywa się poprzez stronę www.szkolnyklubsportowy.pl, w zakładce Do pobrania znajduje się instrukcja korzystania z Dziennika SKS,
 • każdy nowy uczeń biorący udział w zajęciach SKS jest zobowiązany do dostarczenia nauczycielowi podpisanej zgody rodzica, a nauczyciel prowadzący zajęcia jest zobowiązany do wgrania jej skanu lub zdjęcia do dziennika SKS (wzory zgód są dostępne na stronie),
 • w związku z rotacją uczniów w grupie, nauczyciel powinien zdeaktywować uczniów, którzy nie biorą udziału w zajęciach oraz dodać nowych uczestników zajęć,
 •  w przypadku zmiany nauczyciela prowadzącego daną grupę, nowy nauczyciel powinien się zarejestrować, a grupa powinna zostać „przepięta” przez operatora wojewódzkiego,
 • aktualizacja harmonogramu zajęć – po ustaleniu nowego planu zajęć SKS należy go niezwłocznie zaaktualizować, można tego dokonać poprzez edycję grupy ćwiczebnej (ustalenie nowych terminów zajęć),
 • wizytacje zajęć SKS – w związku z prowadzonymi wizytacjami informujemy o konieczności odwoływania zajęć w dzienniku SKS w przypadku, gdy wcześniej wiadomo, że dane zajęcia się nie odbędą,
 • aplikacja mobilna SKS – zachęcamy do korzystania z aplikacji mobilnej, która umożliwia szybkie i proste wprowadzanie tematów, obecności i dokonywania rozliczeń.

2. Działania informacyjno-promocyjne:

Informacja o zajęciach prowadzonych w ramach Programu Szkolny Klub Sportowy powinna być ogólnodostępna. Zachęcamy do korzystania z materiałów dostępnych w zakładce Do pobrania (plakaty, grafiki i banery). Materiały należy wydrukować i powiesić w szkole, ale zachęcamy również do dodawania grafik na stronie szkoły i linkowania strony www.szkolnyklubsportowy.pl w celu uzyskania szczegółowych informacji o Programie przez większą grupę odbiorców.

Zależy nam również na tworzeniu SKS-owej społeczności i promocji Programu. Zapraszamy do aktywności w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram, YouTube) i komunikacji pod hasztagami #programSKS i #społecznośćSKS. Już niebawem liczne konkursy, warsztaty i spotkania ze sportowcami.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku jakichkolwiek pytań, wątpliwości lub problemów pozostajemy do Państwa dyspozycji.

Z poważaniem, Zespół Projektów Instytutu Sportu – Państwowego Instytutu Badawczego Krajowy Operator Programu Szkolny Klub Sportowy