ROZPOCZYNAMY JESIENNĄ EDYCJĘ TESTÓW SPRAWNOŚCIOWYCH

Szanowni Państwo,

Drodzy Nauczyciele,

Program SKS to nie tylko dodatkowe zajęcia sportowe w szkołach, ale także przeprowadzane w każdym semestrze testy sprawnościowe. Uczestnicy programu SKS muszą sprawdzić swoje możliwości i wytrzymałość w trzech próbach sprawności fizycznej: bieg krótki (50m), bieg długi (600/800/1000m) oraz zwis na drążku na ugiętych ramionach. Wyniki przeprowadzanych testów służą do analizy poziomu sprawności fizycznej wśród dzieci, a także do monitorowania postępów u podopiecznych dla nauczycieli prowadzących zajęcia. Każdy, nawet najmniejszy sukces ucznia, to także sukces nauczyciela!

Zgodnie z Decyzją Ministra nr 56 każdy nauczyciel prowadzący zajęcia w ramach Programu SKS jest zobowiązany do realizacji testów sprawności fizycznej wśród swoich podopiecznych dwa razy w ciągu trwania edycji programu – wiosną i jesienią.

Wiosenna edycja testów sprawnościowych została zakończona w czerwcu, niestety ze względu na niedotrzymanie terminu przez część z Państwa, zakończenie wprowadzania testów było przesuwane do sierpnia, a ostatecznie i tak nie wszyscy nauczyciele wywiązali się z tego zadania. W związku z tym ponownie zwracamy uwagę na przestrzeganie terminów realizacji powierzonych zadań.

Zalecamy również, aby dokładnie zapoznać się z instrukcją wprowadzania testów, do której link znajduje się poniżej, ponieważ często powodem niewysłania wyników testów były błędy przy wprowadzaniu ich do systemu.

W dniu 24.09 br. w dzienniku elektronicznym SKS zostanie uruchomiona możliwość wprowadzania wyników jesiennej edycji testów. Będzie to możliwe do dnia 12.11. br. Oznacza to, że w terminie 24.09- 12.11 br. należy uruchomić test w dzienniku elektronicznym. Od momentu rozpoczęcia testu w systemie na jego uzupełnienie jest 21 dni. Po upływie tego terminu przesłanie wyników testów nie będzie możliwe.

Obowiązkowe testy składają się z pomiarów somatycznych (masa i wysokość ciała) oraz trzech prób sprawności (zwis na drążku na ugiętych ramionach, bieg krótki – 50m i bieg długi – 600/800/1000 m). W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się nieprzeprowadzanie prób u uczniów, którzy nie są w stanie wykonać testów lub ich realizacja mogłaby zagrażać zdrowiu.

Link do szczegółowej instrukcji testów sprawnościowych: LINK

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji.

Z poważaniem,

Zespół Projektów Instytutu Sportu – PIB

Krajowy Operator Programu SKS

DO POBRANIA: PISMO DO NAUCZYCIELI – TESTY SPRAWNOŚCIOWE