Dnia 22 października 2018 r., zgodnie z Decyzją nr 49 Ministra Sportu i Turystyki ogłoszono Program „Szkolny Klub Sportowy 2019” – decyzja weszła w życie w dniu ogłoszenia.

Ministerstwo Sportu i Turystyki opracowało model systemowego wsparcia organizacji zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej. „Szkolny Klub Sportowy” jest skierowany do uczniów szkół bez względu na wiek, płeć oraz sprawność fizyczną. Program umożliwia podejmowanie dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole.

Program zakłada organizację zajęć pozalekcyjnych – SKS, przez nauczycieli danej szkoły. Zajęcia powinny odbywać się w dwa różne dni tygodnia w wymiarze (2 x 1 h w tygodniu). Za każdą godzinę zajęć nauczyciel prowadzący otrzymuje wynagrodzenie 40 zł brutto. Jedna grupa łącznie ma do przepracowania 70 h zajęć w ciągu roku kalendarzowego. W szkole maksymalnie utworzonych może zostać 2 grupy. W szkołach powyższej 300 uczniów limit to 3 grupy.

Celem programu jest:

1) stymulowanie i kształtowanie nawyku podejmowania aktywności fizycznej przez dzieci i młodzież;

2) poprawa sprawności fizycznej, stanu zdrowia oraz jakości życia dzieci i młodzieży, w tym profilaktyka nadwagi i otyłości;

3) promocja zdrowego i aktywnego stylu życia wśród dzieci i młodzieży;

4) zwiększenie oferty ogólnodostępnych, bezpłatnych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży;

5) stymulowanie podejmowania aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży mniej aktywnych i mniej sprawnych fizycznie, ze szczególnym uwzględnieniem dziewcząt;

6) tworzenie warunków dla rozwoju talentów oraz zainteresowań sportowych dzieci i młodzieży;

7) optymalizacja wykorzystania lokalnej infrastruktury sportowej, w tym infrastruktury przyszkolnej;

8) promocja różnorodnych sportów wśród dzieci i młodzieży;

9) wsparcie kadr pracujących z dziećmi i młodzieżą w obszarze sportu.

Informacje odnośnie naboru na realizację zajęć w ramach „Programu SKS” w 2019 r.:

Szkoły, które brały udział w Programie w roku 2018, przechodzą do kolejnej edycji automatycznie (w styczniu 2019 szkoła i nauczyciele otrzymają wiadomość o konieczności zaktualizowania dokumentów poprzez maile oraz wiadomości w dzienniku elektronicznym szkolnego klubu sportowego). 

Nowe placówki, które chcą dołączyć do Programu powinny przesłać deklaracje uczestnictwa podpisaną przez dyrekcję szkoły. Przyjmujemy również zbiorcze deklarację przesłane przez właściwe Jednostki Samorządu Terytorialnego, na adresy mailowe: sks@uniasport.pl.

więcej informacji:

tel: 883-972-885 – koordynator programu woj. Mazowieckie – Donat Oleksów

tel: 730-551-033 – sekretariat Unii Związków Sportowych Warszawy i Mazowsza

Na zgłoszenia czekamy do dnia 31.01.2019.

Zapraszamy do składania deklaracji – Deklaracja-Szkoły-2019.

Szczegółowe informacje znajdują się na BIP MSiT: KLIKNIJ TUTAJ

 

Z poważaniem

Zespół SKS Mazowsze