Miło nam poinformować, że decyzją Ministerstwa Sportu i Turystyki po raz kolejny Unia Związków Sportowych Warszawy i Mazowsza pełnić będzie funkcję operatora Wojewódzkiego Programu SKS na Mazowszu.

Wszyscy nauczyciele, którzy kontynuują swoją pracę w Programie, a także Ci, którzy przesłali do nas deklarację, w najbliższych dniach otrzymają drogą elektroniczną komplet dokumentów na nowy rok.

Uczniowie od dnia 01.02.2019 zostaną objęci ubezpieczeniem. Od tego dnia mogą Państwo prowadzić zajęcia w Programie SKS.

W załączniku przesyłamy zgodę rodziców na udział dziecka w Programie w roku 2019:

Dzienniki zostaną odblokowane po 22.01.2019 przez Operatora Krajowego.

Wszystkie grupy biorące udział w zeszłorocznej edycji zostały zaakceptowane na nowy rok (z wyjątkiem szkół, w których działały do tej pory 4 grupy – według wytycznych MSiT na ten rok w szkole działać mogą maksymalnie 3 grupy).

Z poważaniem
Zespół SKS Mazowsze