,,Co robi Unia na Mazowszu?”

          Unia Związków Sportowych Warszawy i Mazowsza swoją działalność rozpoczęła pod koniec 2012 roku z inicjatywy Okręgowych Związków Sportowych z terenu Mazowsza zrzeszając  35 stowarzyszeń sportowych. Zgodnie ze statutem naszego Stowarzyszenia, najważniejszym zadaniem jest koordynacja i organizacja sportu młodzieżowego w naszym regionie. System sportu młodzieżowego, opracowany i prowadzony przez Ministerstwo Sportu i Turystyki zakłada powoływanie Kadry Wojewódzkiej Młodzieży, której szkolenie i współzawodnictwo dofinansowane jest przez MSiT oraz Urząd Marszałkowski. W minionym roku w kadrze wojewódzkiej na Mazowszu szkolonych było 3 665 zawodniczek i zawodników, natomiast na 2019 rok przewidujemy szkolenie  młodzieży uzdolnionej sportowo w takiej samej liczbie w kategoriach: młodzika, juniora młodszego, juniora i młodzieżowca. Zajęcia z młodzieżą prowadzi ponad 250 wykwalifikowanych trenerów koordynatorów i ich asystentów oraz ok. 200 trenerów współpracujących na zgrupowaniach.

W ramach tego programu młodzież z całej Polski, uczestniczy w systemie współzawodnictwa sportowego. Mazowsze od szeregu lat plasuje się na 1 miejscu w ramach tego systemu a Unia jest koordynatorem i organizatorem procesu szkolenia. W minionym, 2018 roku Mazowsze uplasowało się w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w sportach letnich na 1 miejscu, w sportach halowych na 2 m. a w sportach zimowych, po raz pierwszy w historii, na 3 miejscu.

 Nasz region w ramach programu ,, wspierania szkolenia i współzawodnictwa sportowego młodzieży ‘’, wielokrotnie już organizował Ogólnopolską Olimpiadę Młodzieży, która jest imprezą cykliczną i stanowi swoiste święto sportowe młodzieży z całej Polski. W 2017 roku taką imprezę w sportach letnich, organizowała właśnie Unia Związków Sportowych Warszawy i Mazowsza, przy wsparciu finansowym Urzędu Marszałkowskiego, MSiT  oraz Fundacji Lotto na sprzęt sportowy.

Fot. Podsumowanie ,,OOM Mazowsze 2017”. Marszałek Woj. Mazowieckiego Adam Struzik, Prezes Unii Zbigniew Pacelt, Prezes WSS Wielkopolska – Paweł Szczepaniak.

W ramach tej imprezy, zawody rozgrywane były na terenie całego Mazowsza a honorowy patronat objął Marszałek Województwa  Mazowieckiego Pan Adam Struzik.  W zawodach wzięło udział ok. 5 850 uczestników z całej Polski w 20 olimpijskich dyscyplinach sportowych i była to wspaniała promocja naszego regionu. Uroczyste otwarci imprezy odbyło się w siedzibie Zespołu Mazowsza uświetnione występem tego znanego i cenionego na całym świecie Zespołu.

Unia  przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego, w ramach swoich statutowych zadań, rokrocznie jest współorganizatorem,  wspólnie z Okręgowymi Związkami Sportowymi, ponad 150 imprez sportowych. Imprezy mają charakter wojewódzki i ponadwojewódzki. Stwarza to doskonałą okazję do promocji naszego regionu, poszczególnych miast i ośrodków sportowo   -rekreacyjnych takich jak: Ciechanów, Kozienice, Siedlce, Ostrołęka, Płock, Radom i wiele, wiele innych.

Fot. MOSiR Płock – pływalnia.

Zawodnicy, uczestnicy programu szkolenia Kadry Wojewódzkiej z naszego Regionu – Województwa Mazowieckiego, odnosili i odnoszą wiele sukcesów na arenach krajowych, Europejskich, światowych i Igrzyskach Olimpijskich. Przykładem takich sukcesów i wzorem do naśladowania dla naszej młodzieży mogą być: Iga Świątek – tenisistka, zwyciężczyni juniorskiego Wimbledonu,  medaliści olimpijscy w żeglarstwie: Mateusz Kusznierewicz i Zofia Klepacka, Paweł Nastula – judo mistrz olimpijski, lekkoatleci: Piotr Małachowski, Tomasz Majewski i wielu, wielu innych sportowców.

Fot. Tomasz Majewski – mistrz olimpijski.

Unia w ramach programu sportu powszechnego MSiT realizuje również dwa duże programy ,,Szkolny Klub Sportowy – zajęcia poza lekcyjne” dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. W minionym, 2018 roku w programie tym wzięło udział  45 013 dziewcząt i chłopców z Mazowsza. Zajęcia odbywały się w 2 425 grupach ćwiczebnych  w 1.125 szkołach prowadzonych przez 1 800 nauczycieli. Zadaniem tego programu jest usportowienie młodzieży, aktywne  spędzania wolnego czasu i umiejętności jego organizowania, co przekłada się na dorosłe życie w zdrowiu i dobrej kondycji fizycznej. W konsekwencji mniejszych wydatków przez państwo, na leczenie schorzeń powstałych w skutek zaniedbań na poziomie sensytywnego rozwoju młodego człowieka. Bardzo istotnym elementem na tym poziomie szkolenia stanowić będzie sfera psychiczna młodzieży, wdrażanie zasad współzawodnictwa i  ,,fair play” co we współczesnym świecie jest bardzo ważnym aspektem życia społecznego.

SKS – zajęcia sportowe.

Drugim programem sportu powszechnego, realizowanym przez Unię jest ,,Umiem Pływać” – program dedykowany jest dzieciom klas 1 – 3 szkół podstawowych.  W programie tym w minionym roku uczestniczyło 5 830 dzieci i ćwiczyło w 446 grupach. Celem tego programu jest oswojenie się dzieci z wodą i nauka podstawowych zasad pływania.

Kolejnym programem jakim zajmuje się  Unia jest  ,, Promocja sportów zimowych „ na terenie Mazowsza. Realizacja tego programu przypada na okres ferii zimowych w naszym województwie i bierze w niej udział  1 340 młodzieży. Podstawowym celem tego programu jest integracja i wszechstronny rozwój fizyczny młodzieży z mniejszych miast naszego regionu.

Unia Związków Sportowych Warszawy i Mazowsza pełni rolę największego koordynatora wszechstronnych programów sportu młodzieżowego i sportu powszechnego w olimpijskich i nieolimpijskich dyscyplinach na terenie Mazowsza. W naszych programach rokrocznie uczestniczy ponad  76 tysięcy młodzieży w programach systemowego szkolenia.

Nie byłoby to możliwe gdyby nie wzorowa współpraca z Urzędem Marszałkowskim  w zakresie realizacji tych projektów.

Unia Związków Sportowych Warszawy i Mazowsza jest również członkiem Polskiego Komitetu Olimpijskiego a jej przedstawiciele są członkami Zarządu i komisji PKOl. W ramach naszej działalności promujemy idee olimpijskie i zasady fair play – czystej gry, wśród młodzieży uprawiającej sport. Prowadzimy również działalność na rzecz walki z dopingiem w sporcie, organizując różnego rodzaju konferencje i spotkania z kadrą szkoleniową.

   Opracowanie Zbigniew Pacelt – 13 krotny olimpijczyk, 2 krotny mistrz świata w pięcioboju nowoczesnym, trener złotych medalistów z Barcelony  w 92. Prezes Unii Związków Sportowych Warszawy i Mazowsza.