Unia Związków Sportowych Warszawy i Mazowsza zwraca się z propozycją współpracy w zakresie organizacji w 2020 roku bezpłatnych sportowych zajęć pozalekcyjnych na terenie województwa mazowieckiego.

Powyższa propozycja to program ogólnopolski organizowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w ramach zadania „Sport dla Wszystkich”, działania „Upowszechnianie sportu dzieci i młodzieży”. Zachęcamy wszystkie stowarzyszenia, szkoły oraz kluby sportowe, które są zainteresowane udziałem w projekcie, do współpracy.

Więcej informacji oraz DECYZJA NR 38 MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI z dnia 24 października 2019 r.  – KLIKNIJ TUTAJ!

Unia Związków Sportowych Warszawy i Mazowsza jako koordynator wojewódzki kontynuuje te programy od pięciu lat.

Zadania przewidziane do realizacji:

Zadanie nr 1

„Sporty Zimowe” zajęcia sportowe dla uczniów, ukierunkowane na upowszechnianie sportów zimowych (m.in. narciarstwo biegowe, narciarstwo zjazdowe, snowboard, łyżwiarstwo, hokej na lodzie)

Zadanie nr 2

Zajęcia sportowe dla uczniów organizowane w ramach Programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”

Proszę zapoznać się z dokumentami w załączniku. W razie zainteresowania ofertą, proszę o kontakt, wypełnienie odpowiedniej deklaracji

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 13.11.2019 roku!