Dokumenty wymagane do realizacji zadania: „Upowszechnianie Sportów Zimowych 2020”:

Dziennik zajęć 2020

Umowa z wolontariuszem 2020

ROZLICZENIE 2020 -Sporty Zimowe zał. nr 3,4

Kosztorys 2020

UMOWA UŻYCZENIA OBIEKTU 2020 SZ

Oświadczenie opiekuna dziecka_WZÓR

Porozumienie Sporty Zimowe 2020

harmonogram SZ 2020

Dodatkowo prosimy wszystkich realizatorów o przesłanie plakatów naborowych wraz z harmonogramem zajęć. Na materiałach promujących program prosimy o umieszczenie logotypów:

  • Ministerstwa Sportu 

  • Unii Związków Sportowych Warszawy i Mazowsza