W dniu 27 sierpnia 2020 roku odbyła się wideokonferencja zorganizowana przez Instytut Sportu z udziałem Ministerstwa Sportu, 16 Wojewódzkich Federacji Sportu oraz przedstawicieli Urzędów Marszałkowskich.

Tematem  wideokonferencji w pierwszej części było, omówienie zasad  rankingów  Systemu Sportu Młodzieżowego oraz zasady związane z budową nowej bazy danych w sporcie młodzieżowym.

Druga część wideokonferencji poświęcona była kierunkom modyfikacji przyszłych zapisów w Decyzji Ministra Sportu  dotyczących programu dofinansowania i szkolenia Kadr Wojewódzkich.

Zespół Sportu Młodzieżowego w Instytucie Sportu w związku z wideokonferencją zwrócił się do realizatorów szkolenia, Wojewódzkich Federacji Sportu o przedstawienie swoich stanowisk i przemyśleń w sprawach szkolenia Kadry Wojewódzkiej. Unia Związków Sportowych Warszawy i Mazowsza przedstawiła materiały, które prezentujemy poniżej:

  1. Rola i zadania Sportu Młodzieżowego
  2. Propozycja rozwiązań Szkolenia KW.
  3. Zintegrowany Program Rozwoju Sportu Młodzieżowego
  4. Prezentacja 27.08 Sport Młodzieżowy

Prezes Unii ZSWiM

Zbigniew Pacelt