Drodzy Nauczyciele!

Rozpoczynamy nabór na zajęcia SKS w okresie: wrzesień – grudzień 2021. Zachęcamy, wszystkie szkoły, które nie biorą udziału w Programie do wypełniania elektronicznej deklaracji przystąpienia do programu.

Program SKS w roku 2021 polega na organizacji zajęć sportowych w okresie: 01.09.2021-15.12.2021 dla uczniów danej szkoły na jedną grupę ćwiczebną.  Zajęcia mogą odbywać się z częstotliwością 3 x w tyg (na jedną grupę ćw).

Prowadzący zajęcia otrzymują 60 zł brutto za przepracowaną godzinę zajęć sportowych.

Do szkół, które przesłały deklarację wysyłać będziemy komplet dokumentów potrzebnych do rejestracji.

Na dekalracje czekamy do dnia 05.09.2021!

https://docs.google.com/forms/d/1udWg2AaN93rnXYNQ_aoUPw8Gpi9BwGFCJZChxPyZ7Ic/edit – LINK DO ELEKTRONICZNEJ DEKLARACJI