Drodzy Nauczciele,

Większość z prowadzących SKS w roku 2021 uzupełniło wiosenna edycję testów sprawnościowych. Jest również grupa osób, które tego nie zrobiły. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o uzupełnienie braków. Więcej informacji znajdą Państwo poniżej:

TESTY SPRAWNOŚCIOWE – nauczyciel, który nie wysłał wiosennego testu sprawnościowego we wszystkich swoich grupach, ma obowiązek zrobić to do końca września. Tym nauczycielom w dn. 1 września został uruchomiony nowy test, który mają obowiązek wypełnić i wysłać. W związku z tym:

  1. Jeżeli nauczyciel realizował test wiosną, ma pełne lub częściowe wyniki tego testu, to wprowadza je i wysyła.
  2. Jeżeli nauczyciel nie zrealizował testu na wiosnę, a ma możliwość zrealizowania go we wrześniu, to realizuje test, wprowadza wyniki i wysyła.
  3. Jeżeli nauczyciel nie zrealizował żadnej próby na wiosnę i nie ma możliwości zrealizowania testu we wrześniu, to wysyła „pusty test”, czyli zaznacza nieobecność wszystkim uczniom, a przed wysłaniem w odpowiednim oknie, które się pojawi – podaje powód niezrealizowania prób sprawnościowych.

W połowie września nastąpi blokada dziennika dla nauczycieli, którzy nie wysłali wiosennego testu sprawnościowego. Kolejna, jesienna edycja testów sprawnościowych zostanie uruchomiona w październiku.

Pozdrawiamy

Zespół SKS Mazowsze