Drodzy Nauczyciele!

Decyzją Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Unia Związków Sportowych Warszawy i Mazowsza po raz kolejny została wybrana na Operatora Wojewódzkiego Programu „Szkolny Klub Sportowy 2022”. Operatorem Krajowym Programu podobnie jak w latach ubiegłych będzie Instytut Sportu.

W tym roku w woj. Mazowieckim może powstać maksymalnie 1465 grup.

Na podstawie przesłanych złożeń  do Programu zostało zakwalifikowanych 839 szkół.

lista grup zweryfikowanych SKS 2022! – POBIERZ

Na powyżej liście znajduje się informacja dotycząca szkół wraz z maksymalną ilością grup, które mogą zostać utworzone w danej placówce w roku 2022. Szkoły zostały uszeregowane powiatami.  Listę w excelu mogą Państwo filtrować.

Nauczyciele mogą logować się już do dziennika elektronicznego. Po dojściu do  „kroku 4” nastąpi oczekiwanie na weryfikacjie.

Weryfikacja nastąpi po przesłaniu poprawnie podpisanych dokumentów (umowa i porozumienie).

Z powodu mniejszych środków w woj. Mazowieckim część grup została odrzucona.  Decydowała kolejność zgłoszeń.  W pierwszej kolejności brane pod uwagę były szkoły podstawowe.

W pierwszej kolejności nauczyciel prowadzący zajęcia w programie powinien zarejestrować się w dzienniku elektronicznym na stronie: www.szkolnyklubsportowy.pl
W celu potwierdzenie rejestracji należy przesłać do nas dokumenty:
–  Umowa zlecenie – jest to dokument, który powinien uzupełnić prowadzący (miejsce, które powinni Państwo uzupełnić zostały zaznaczone na żółto). Prosimy o zaznaczenie łącznej ilości grup, które prowadzą Państwo w programie, a także o wpisaniu numeru konta bankowego. Na końcu umowy znajduje się załącznik nr 3 (dotyczy spraw podatkowych), powinien on zostać podpisany w miejscu zatrudnienia – Państwa szkole. Numer umowy wpisany zostanie w biurze Unii, prosimy pozostawić puste miejsce. PODPISANY DOKUMENT PROSIMY PRZESŁAĆ DROGĄ MAILOWĄ ORAZ DROGĄ POCZTOWĄ!
–  Porozumienie – jest to dokumenty, który uzupełniają szkoły. Dokument powinien zostać podpisany przez dyrekcję (miejsce, które powinni Państwo uzupełnić zostały zaznaczone na żółto). Prosimy o zaznaczenie łącznej ilości grup w szkole oraz o wpisanie WSZYSTKICH prowadzących ze szkoły. Na jedną szkołę wysłane może zostać jedno porozumienie. Numer porozumienia, a także numer umowy z Ministerstwem wpisany zostanie w biurze Unii, prosimy pozostawić puste miejsce. PODPISANY DOKUMENT PROSIMY PRZESŁAĆ DROGĄ MIAILOWĄ ORAZ DROGĄ POCZTOWĄ!
Dokumenty prosimy przesyłać w komplecie ze szkoły: umowy wszystkich nauczycieli + porozumienie ze szkoły. Ostateczny termin to 15.03.2022!
Ponadto przesyłamy załączniki:

–  REGULAMIN SKS 2022 – Regulamin uczestnictwa w Programie Szkolny Klub Sportowy 2022 – tego dokumentu nie trzeba przesyłać

–  załącznik nr 1 – Wzór Oświadczenia przedstawiciela ustawowego Uczestnika Programu SKS. Skany dokumentu wgrywane są do dziennika SKS

–  załącznik nr 2 – Wzór Oświadczenia Uczestnika Programu SKS. Dotyczy tylko pełnoletnich uczestników. Skany dokumentu wgrywane są do dziennika SKS.

zał nr 2_wzor-oswiadczenia-pelnoletni-sks-2022-mazowieckie

 

W razie pytań prosimy o kontakt.

 

Pozdrawiamy

Zespół SKS Mazowsze