Wszystkim nauczycielom realizującym Program SKS przypominamy o konieczności przeprowadzenia, oraz wstawienia do dziennika elektronicznego, wyników testów sprawnościowych.

Testy powinny być zrealizowane dwukrotnie:

  • w semestrze wiosennym: kwiecień – czerwiec
  • w semestrze jesiennym: wrzesień – grudzień

Przesyłamy instrukcje wypełniania testów sprawnościowych: POBIERZ