Unia Związków Sportowych Warszawy i Mazowsza otrzymała możliwość dodatkowego dofinansowania na zajęcia sportowe. Staraliśmy się zrekompensować brak pomocy w programach Sportowe Wakacje plus i Korektywa.

Instytut Sportu operator krajowy SKS pozyskał  dodatkowe środki z WHO na utworzenie nowych grup w ramach programu Szkolny Klub Sportowych.

Na terenie Mazowsza miałoby powstać 300 takich grup.

Najważniejsze wytyczne z Programu WHO -SKS

1.       Grupa standardowo powinna liczyć min. 15 osób, ale w każdej takiej grupie POWINIEN być min. 1 dziecko pochodzenia ukraińskiego.

2.       Na każdą taką grupę przypadłoby do zrealizowania 18 godzin zajęć (9 tygodni zajęć).do 15.12.2022 r.

3.       Grupy startują 01.10.2022

4.       Grupy te nie podlegałyby limitom grup W PROGRAMIE SKS na placówkę (możliwe byłoby utworzenie 4-tej czy 5-tej grupy w placówce.

5.       Wynagrodzenie 60 zł / 60 min zajęć

6.       Wytyczne zgodne z programem SKS

Nauczyciele z programu SKS wypełniają jedynie porozumienie WHO ze szkołą i odsyłają dokument mailem.

PROSZĘ UZUPEŁNIĆ FORMULARZ. iLOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA 300 MIEJSC
FORMULARZ