NOWE GRUPY W PROGRAMIE SKS ZE ŚRODKÓW ŚWIATOWEJ ORGANIZACJI ZDROWIA (WHO) Najważniejsze informacje:

1. Są to grupy integracyjne, w których w ramach zajęć będą uczestniczyły dzieci z Ukrainy i Polski (grupy muszą być min. 15-osobowe).

2. Zajęcia można realizować od 26.09.2022 r. do 16.12.2022 r.

3. Do zrealizowania jest 18 jednostek po 60 minut.

4. Zajęcia powinny odbywać się 2 razy w tygodniu.

5. W grupie należy przeprowadzić testy sprawności fizycznej zgodnie z ogólnymi wytycznymi dot. programu SKS.

6. Grupy WHO muszą składać się z nowych uczestników (nie mogą brać w nich udziału uczniowie grup SKS utworzonych w ramach środków Ministerstwa Sportu i Turystyki).

7. Grupy mogą być utworzone jako dodatkowe grupy w szkole, w której jest już realizowany program SKS.

8. W każdej placówce mogą powstać maksymalnie dwie dodatkowe grupy w ramach środków WHO.

9. Nieprzekraczalnym terminem rejestracji grup jest 15 października 2022 r. (rozumie się prze to dodanie wszystkich uczestników i zgód rodziców do elektronicznego dziennika programu SKS).

10. Zgody rodzica dla grup WHO będą dostępne od 21.09.2022 r. na stronie internetowej programu SKS.

11. Możliwość rejestracji grup WHO będzie dostępna od 21.09.2022 r. 12. Pozostałe kwestie są zgodne z ogólnymi założeniami programu SKS.