Dzień dobry,
Nowi nauczyciele nie biorący udziału w programie SKS w obecnym 2022 roku:
W celu przystąpienia do programu prosimy o przesłanie podpisanej
1.umowy zlecenia,
2.zaświadczenia o zarobkach oraz
3.porozumienia ze szkołą (porozumienie podpisuje dyrekcja).
Dokumenty muszą zostać przesłane drogą pocztową. do 10.10.2022
Prowadzący musi również zarejestrować się w dzienniku elektronicznym sks na stronie: www.szkolnyklubsportowy.pl/rejestracja. do 10.10.2022
Po otrzymaniu dokumentów będziemy mogli aktywować konto.
W załączniku przesyłam komplet dokumentów.
Nauczyciele biorący udział obecnie w programie SKS w roku 2022
W celu przystąpienia do programu prosimy o przesłanie podpisanego
1.Aneksu
2.porozumienia ze szkołą (porozumienie podpisuje dyrekcja).
Dokumenty muszą zostać przesłane drogą pocztową. do 10.10.2022
Po otrzymaniu dokumentów będziemy mogli aktywować konto.
W załączniku przesyłam komplet dokumentów.
zgoda rodziców w języku ukraińskim:
zgoda rodziców w języku polskim

Na stronie programu SKS w zakładce „Do pobrania” (https://szkolnyklubsportowy.pl/do-pobrania) w sekcji o nazwie „Wzory zgód – grupy ze środków WHO” zostały umieszczone wzory oświadczeń uczestnictwa w zajęciach SKS dla grup utworzonych ze środków WHO.

Wzory dokumentów są podzielone na województwa oraz na 4 rodzaje:

– dla uczestników niepełnoletnich, w języki polskim,

– dla uczestników pełnoletnich, w języki polskim,

– dla uczestników niepełnoletnich, w języki ukraińskim,

– dla uczestników pełnoletnich, w języki ukraińskim.

W razie pytań proszę o kontakt.