RUSZA JESIENNA EDYCJA TESTÓW SPRAWNOŚCIOWYCH – NOWE PRÓBY!

Drogi Nauczycielu,

Jednym z założeń Programu SKS jest realizacja testów sprawnościowych dwa razy w roku – wiosną i jesienią. Podczas testów każdy uczestnik powinien zostać poddany wymaganym pomiarom somatycznym oraz próbom sprawnościowym.

W dniu 19 października 2022 r. rozpoczynamy jesienną edycję testów. Na rozpoczęcie testu mają Państwo czas do 19 listopada 2022 r. Termin realizacji testów (ponad 1,5 miesiąca po rozpoczęciu zajęć w nowym semestrze) ma dać obraz wpływu aktywności szkolnej oraz zajęć SKS na kondycję fizyczną dzieci.

W dniu 1 sierpnia 2022 r. nastąpiła zamiana prób sprawnościowych we wszystkich programach Ministerstwa Sportu i Turystyki. Dotyczy to również Programu SKS, dlatego od jesiennej edycji testów sprawnościowych właściwymi próbami służącymi do diagnozy są:

  1. Podpór na przedramionach w leżeniu przodem (plank – deska),
  2. Bieg wahadłowy 10×5 m,
  3. Wytrzymałościowy 20 m bieg wahadłowy (beep-test),
  4. Skok w dal z miejsca (próba nieobowiązkowa).

Nowe próby mogą być realizowane w zamkniętych obiektach. Wyjątek to beep test, który w przypadku braku dostępu do odpowiednio dużej sali sportowej przyjdzie czasami przeprowadzić na świeżym powietrzu. Warunki pogodowe nie stanowią zatem istotnej przeszkody w realizacji prób sprawnościowych.

W dzienniku elektronicznym została uruchomiona możliwość rozpoczęcia testów sprawnościowych w grupach ćwiczebnych, na co mają Państwo czas od 19 października do 19 listopada. Od momentu rozpoczęcia testu w dzienniku elektronicznym na jego realizację i wysłanie jest 21 dni.

Prawidłowy przebieg realizacji testów sprawnościowych obejmuje:

  1. Rozpoczęcie testu w dzienniku elektronicznym SKS.
  2. Realizacja pomiarów i prób.
  3. Wprowadzenie i wysłanie wyników w dzienniku elektronicznym SKS.

Na wypełnienie wszystkich trzech zadań macie Państwo maksymalnie 21 dni. Zatem prosimy rozpoczynać procedurę badania mając już zaplanowane wszystkie działania.

Zachęcamy do zapoznania się z pełną instrukcją realizacji i wysłania wyników testów sprawnościowych: LINK

Zachęcamy również do pobrania i wydrukowania arkusza pomocniczego: LINK

Przypominamy, że realizacja testów sprawnościowych w każdej grupie ćwiczebnej jest obowiązkiem nauczyciela realizującego Program SKS. Prosimy pamiętać, że niewywiązanie się z obowiązku realizacji testów będzie złamaniem warunków umowy, wywoła konsekwencje prawne i wstrzyma wypłatę wynagrodzenia.

 

Z poważaniem,

#teamSKS

Instytut Sportu – PIB

Krajowy Operator Programu SKS