W związku z Decyzjami Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii informujemy o konieczności zawieszenia od 15 do 28 marca 2021 roku realizacji Programu Szkolny Klub Sportowy w województwach:
• warmińsko-mazurskim,
• pomorskim,
• lubuskim,
mazowieckim.