Zajęcia w Programie „Szkolny Klub Sportowy 2018”  na terenie Mazowsza wystartują 01.02.2018 roku, po ogłoszeniu konkursu na operatora wojewódzkiego programu przez Ministerstwo Sportu i Turstyki.