Dokumenty do realizacji i rozliczenia IMPREZY 24

Jeżeli przeglądarka blokuje możliwość pobrania/zapisu pliku, proszę potwierdzić zapis. Pliki są bezpieczne i przeskanowane przez program antywirusowy ESET

Do rozliczenia każdej imprezy wymagana jest dokumentacja zdjęciowa

Pliki w formacie  .jpg / .jpeg , proszę przesyłać na e-mail: piotr.siennicki@uniasport.pl

 

OŚWIADCZENIE OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU

do celów Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym

Oświadczenie polityka ochrony dzieci

 

1. PRELIMINARZ IMPREZY / MMM

preliminarz 2024 preliminarz-imprezy_24

preliminarz MMM 2024 preliminarz MMM-imprezy_24

 

2. UMOWY ZLECENIA

Wypełniamy jasnoniebieskie pola w pliku uz_IMPREZY24

Wydrukowany i podpisany egzemplarz odesłać do Unii Związków Sportowych

Skany będą odrzucane jako nie ważny dokument

 

Zaświadczenie o zatrudnieniu oraz oświadczenie zleceniobiorcy – ważne przez rok kalendarzowy od momentu wystawienia

Oświadczenie_zleceniobiorcy_zaświadczenie o zatrudnieniu_2024

 

1. uz / uz_IMPREZY24

2. uz / dla studentów z ważną legitymacją uz student_IMPREZY24

3. uz / do 26 roku życia uz 26 rż_IMPREZY24

4. PROSZĘ O KONTAKT WS. uz / pełny ZUS uz_p_zus_IMPREZY24

PPK_REZYGNACJA_UNIA

 

3. DELEGACJE SĘDZIOWSKIE

delegacja Delegacja-sędziowska_24

ekwiwalent sędzia Lista-ekwiwalentów-sędziowskich_24

 

4. ROZLICZENIE IMPREZY / MMM

sprawozdanie z zawodów sprawozdanie-zawodów_24

sprawozdanie z zawodów MMM sprawozdanie-zawodów_MMM_24

wręczenie nagród Protokół-wręczenia-nagród_24

 

5. ROZLICZENIE WYDATKÓW

druk rozliczenia imprezy UM oraz MMM rozliczenie-wydatków_24

wynajem sprzętu sportowego – specyfikacja FV_wynajem sprzętu_imprezy_24

 

Theme by Anders Norén