Kontakt

Adres:

ul. Puławska 405
02-801 Warszawa

NIP: 521-36-41-292
Numer konta: 62 1500 1272 1212 7006 4001 0000

Biuro Unii czynne jest w godzinach:
– od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00 – 15:00

Kontakt do osób odpowiedzialnych za poszczególne programy

Piotr Śliwiński – Dyrektor Biura

Sekretariat Unii

Kadr wojewódzka

Bogusław Maliszewski – Koordynator Kadr wojewódzkich

Piotr Siennicki – Koordynator programu Umiem pływać

Piotr Siennicki – Koordynator rozliczenia imprez

Donat Oleksów – Koordynator programu SKS

Adam Oleksów – Koordynator programu SKS

Księgowość

Ewa Sujka – Główny księgowy

Katarzyna Golik

Bogusława / Bogusia / Zbieć

Agnieszka Jakubczyk

 

Wysyłanie faktur

faktury@uniasport.pl

 

 

pliki coockies

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:

  • Administratorem Danych Osobowych jest Unia Związków Sportowych Warszawy i Mazowsza z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławska 405, 02‑801 Warszawa, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000442865, e-mail: sekretariat@uniasport.pl, tel. +48 530 907 003;
  • podanie przez Pana/Panią danych osobowych w korespondencji przychodzącej lub rozmowie telefonicznej jest dobrowolne, lecz niezbędne do celów udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie;
  • przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie, co stanowi nasze uzasadnione interesy i odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. i zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Rozporządzeniu;
  • posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych, uzyskania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych;
  • dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania usługi lub czynności w związku z którą zostały przekazane oraz przez okres wynikający z okresu przedawnienia w ewentualnym procesie ochrony dóbr Administratora;
  • informujemy, iż Pana/Pani dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów : Minister Sportu i Turystyki, Instytut Sportu, Polski Komitet Olimpijski, Krajowych Związkami Sportowymi, Okręgowych Związków Sportowych organizujących zawody, którym Unia zleca wykonywanie części zadań, instytucjom publicznym w zakresie prawem wymaganym,
  • ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Theme by Anders Norén