W czasie ferii na miejskim lodowisku trwa realizacja zajęć z łyżwiarstwa, w których uczestniczą dzieci. Stowarzyszenie Unia Związków Sportowych Warszawy i Mazowsza otrzymało z Ministerstwa Sportu i Turystyki dofinansowanie na Sporty Zimowe w 2018 roku. Miasto Mińsk Mazowiecki przystąpiło do partnerstwa przy realizacji przedmiotowego zadania. W okresie ferii realizowane są zajęcia z łyżwiarstwa, natomiast po ich zakończeniu do końca marca kontynuowana będzie realizacja projektu zgodnie z poniższym:

Hokej – środa, godz. 15:00-16:30 (1 grupa po 15 dzieci z klas 4-6).
Pierwsze zajęcia 31 stycznia 2018 r.

Zajęcia z łyżwiarstwa – piątek, godz. 15:00-16:30 (1 grupa po 15 dzieci z klas 1-3, 1 grupa po 15 dzieci z klas 4-6). Pierwsze zajęcia 2 lutego 2018 r.

Zapraszamy dzieci, które mieszkają w Mińsku Mazowieckim. Udział w zajęciach jest możliwy gdy dziecko samodzielnie utrzymuje równowagę na lodzie. Umiejętności dzieci będą oceniane przez instruktora prowadzącego dane zajęcia. O przyjęciu decydować będzie kolejność zgłoszeń. Wypełnione formularze zgłoszeniowe należy złożyć w Urzędzie Miasta Mińsk Mazowiecki, p. 105 (I piętro). Rekrutację rozpoczynamy w dniu 22 stycznia 2018 r., godz. 8:00, a kończymy w momencie uzyskania wymaganej liczby zgłoszeń, o czym poinformujemy na stronie internetowej.

Zajęcia są całkowicie bezpłatne dla uczestników. Każdy uczestnik otrzymuje pamiątkową czapkę.