W imieniu Unii Związków Sportowych Warszawy i Mazowsza, pełniącego funkcję operatora programu SKS na terenie Województwa Mazowieckiego pragniemy bardzo serdecznie  zaprosić wszystkich nauczycieli do wzięcia udziału w Programie!

Ruszyła druga tura naboru. Wszystkich chętnych nauczycieli zapraszamy do rejestracji do dnia: 06.04.2018. Do rozdysponowania pozostał niemal 1 000 000 (milion) zł na wynagrodzenie dla nauczycieli!

Decyzją Ministra Witolda Bańki ogłoszono Program „Szkolny Klub Sportowy” na rok 2018. Dofinansowanie obejmuje zajęcia pozalekcyjne – 2 godziny w tyg (40 zł brutto – I h ) – 70 h w roku.

Ministerstwo Sportu i Turystyki opracowało model systemowego wsparcia organizacji zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej. „Szkolny Klub Sportowy” jest skierowany do uczniów szkół bez względu na wiek, płeć oraz sprawność fizyczną. Program umożliwia podejmowanie dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole.

W zeszłorocznej edycji Programu SKS udział wzięło na terenie woj. Mazowieckiego:

 • 35074 uczestników
 • 1892 grup ćwiczebnych
 • 1530 nauczycieli
 • 1149 szkół
 • 237 gmin – 75 %
 • 42 powiaty – 100 %

Celem programu jest:

 1. Stymulowanie i kształtowanie nawyku podejmowania aktywności fizycznej przez dzieci i młodzież.
 2. Poprawa sprawności fizycznej, stanu zdrowia oraz jakości życia dzieci i młodzieży, w tym profilaktyka nadwagi i otyłości.
 3. Promocja zdrowego i aktywnego stylu życia wśród dzieci i młodzieży.
 4. Zwiększenie oferty ogólnodostępnych, bezpłatnych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży.
 5. Stymulowanie podejmowania aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży mniej aktywnych i mniej sprawnych fizycznie ze szczególnym uwzględnieniem dziewcząt.
 6. Tworzenie warunków dla rozwoju talentów oraz zainteresowań sportowych dzieci i młodzieży.
 7. Optymalizacja wykorzystania lokalnej infrastruktury sportowej, w tym infrastruktury przyszkolnej.
 8. Promocja różnorodnych sportów wśród dzieci i młodzieży.
 9. Wsparcie kadr pracujących z dziećmi i młodzieżą w obszarze sportu.

więcej informacji:

tel: 730-551-033 – koordynator programu woj. Mazowieckie – Donat Oleksów

te: 530-907-003 – sekretariat Unii Związków Sportowych Warszawy i Mazowsza

Szczegółowe informacje znajdują się na BIP MSiT: https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2017-rok/2179,Ogloszenie-programu-Szkolny-Klub-Sportowy-w-ramach-rozwijania-sportu-poprzez-wsp.html