Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 6.07.2020 r. o godz. 10.40 w kościele drewnianym na cmentarzu Bródnowskim.

Ze smutkiem i niedowierzaniem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszego Kolegi Tomasza Kamieńskiego. Tomek był absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Prawie całe dorosłe życie związany był ze sportem. Pracował na AWF w Warszawie, w Polskim Związku Narciarskim w KS Warszawianka, był Prezesem Warszawsko Mazowieckiego Związku Szermierczego, a od 2003 roku był pracownikiem Warszawsko Mazowieckiej Federacji Sportu a następnie Unii Związków Sportowych Warszawy i Mazowsza. Jego największą sportową pasją była piłka ręczna z którą był związany przez szereg lat jako działacz Okręgowego Związku Piłki Ręcznej na Mazowszu. Pozostanie na zawsze w naszej pamięci jako człowiek sportu, dobry kolega i przyjaciel a przede wszystkim dobry człowiek.

Żegnaj drogi Kolego.

Rodzinie i najbliższym składamy wyrazy współczucia w tych trudnych chwilach.

Zarząd i pracownicy Unii Związków Sportowych Warszawy i Mazowsza