Unia Związków Sportowych Warszawy i Mazowsza zwraca się z propozycją współpracy w zakresie organizacji w 2021 roku bezpłatnych sportowych zajęć pozalekcyjnych na terenie województwa mazowieckiego.

Powyższa propozycja to program ogólnopolski organizowany przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu organizacji zajęć sportowych dla uczniów finansowanych ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów (FZSdU). Zachęcamy wszystkie stowarzyszenia, szkoły oraz kluby sportowe, które są zainteresowane udziałem w projekcie, do współpracy.

Organizacje, które zgłoszą się do nas zostaną ujęte w zbiorczym wniosku z woj. Mazowieckiego.

Więcej informacji oraz OGŁOSZENIE KONKURSOWE MINISTERSTWA

Unia Związków Sportowych Warszawy i Mazowsza jako koordynator wojewódzki kontynuuje te programy od pięciu lat.

Zadania przewidziane do realizacji:

Zadanie nr 1

„Sporty Zimowe” zajęcia sportowe dla uczniów, ukierunkowane na upowszechnianie sportów zimowych (m.in. narciarstwo biegowe, narciarstwo zjazdowe, snowboard, łyżwiarstwo, hokej na lodzie)

Zadanie nr 2

Zajęcia sportowe dla uczniów organizowane w ramach Programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”

Zadanie nr 3

Ogólnodostępne zajęcia sportowe dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjnokompensacyjnej będą realizowane w terminie od 1 lutego do 8 grudnia 2021 roku. Przedsięwzięcie jest skierowane do uczniów szkół podstawowych (w tym korzystających z wychowania przedszkolnego). Program „Korektywa”

W celu zgłoszenia się do Unii Związków Sportowych prosimy o wypełnienie poniżeszego formularza.

Po otrzymaniu wstępnej deklaracji skontkatujemy się w celu omówienia szczegółów.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 13.12.2020 roku!

Więcej informacji:

Piotr Siennicki: 530-279-033

mail: umiemplywac@uniasport.pl