Zajęcia z koszykówki oraz biegi na świeżym powietrzu podczas SKS w PSP w Suchej