Dzień dobry,
Nowi nauczyciele nie biorący udziału w programie SKS w obecnym 2022 roku:
W celu przystąpienia do programu prosimy o przesłanie podpisanej
1.umowy zlecenia,
2.zaświadczenia o zarobkach oraz
3.porozumienia ze szkołą (porozumienie podpisuje dyrekcja). Dokumenty muszą zostać przesłane drogą pocztową. do 10.10.2022
Prowadzący musi również zarejestrować się w dzienniku elektronicznym sks na stronie: www.szkolnyklubsportowy.pl/rejestracja. do 10.10.2022
Po otrzymaniu dokumentów będziemy mogli aktywować konto.
W załączniku przesyłam komplet dokumentów.
Nauczyciele biorący udział obecnie w programie SKS w roku 2022
W celu przystąpienia do programu prosimy o przesłanie podpisanego
1.Aneksu
2.porozumienia ze szkołą (porozumienie podpisuje dyrekcja). Dokumenty muszą zostać przesłane drogą pocztową. do 10.10.2022
Po otrzymaniu dokumentów będziemy mogli aktywować konto.
W załączniku przesyłam komplet dokumentów.
zgoda rodziców w języku ukraińskim:
zgoda rodziców w językiem polskim
W razie pytań proszę o kontakt.