Dzień dobry Państwu!

W związku z rozstrzygnięciem konkursu MSiT „Szkolny Klub Sportowy” podajemy listę szkół, które zostały objęte dofinansowaniem w roku 2017.

Lista grup

WAŻNE: wszystkie grupy rozpoczynają zajęcia od dnia: 01.02.2017

 Wszystkich prowadzących zajęcia SKS prosimy o zapoznanie się z poniższą instrukcją oraz POPRAWNE wypełnienie wszystkich dokumentów.  Przyjmowana będzie wyłącznie kompletna dokumentacja do dnia 15 Lutego 2017.

Spóźnienie może skutkować skreśleniem grupy z listy i wymianą na grupę z listy rezerwowej. Prosimy o przestrzeganie narzucanych terminów. Związane jest to z comiesięcznymi wypłatami wynagrodzeń dla realizatorów( nauczycieli)

Jeżeli szkoła otrzymała dofinansowanie na 2 grupy zajęciowe , to wymagane jest stworzenie jednej grupy dla chłopców i jednej grupy dla dziewcząt.

Instrukcja:

1)      Wypełnić formularz rejestracyjny zamieszczony na stronie : http://sks.waw.pl/

Należy kliknąć zarejestruj się  i przeprowadzić pełną rejestrację.

Instrukcja rejestracji

2)      Zarejestrować się do grupy zamkniętej na portalu społecznościowym Facebook: https://web.facebook.com/groups/409328936125449 – forum przeznaczone dla prowadzących do szybkiego kontaktu z operatorem, a także do monitorowania programu zgodnie z wytycznymi MSiT.

3)      Do dnia 15 lutego przesłać listę uczestników

(Rejestr uczestników grupy SKS plik WORD – edytowalny)

4)      Do dnia 15 lutego wypełnić oraz przesłać  podpisane przez prawnych opiekunów wszystkich uczestników „Oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna” (skan PDF).

Po spełnieniu w/w wymagań otrzymacie Państwo poniższe dokumenty na adres email podanyw formularzu rejestracyjnym:

·         Umowę zlecenie za prowadzenie zajęć ( doc)

·         Porozumienie pomiędzy operatorem wojewódzkim (UZS WiM), a szkołą realizującą zadanie.(doc)

·         Oświadczenie nauczyciela ( doc.)

·         Wzór miesięczne rozliczenie dziennika (doc.)

Zapraszamy do polubienia naszego profilu na Facebooku: https://web.facebook.com/uniasport

Do czasu uruchomienia Dziennika elektronicznego przez operatora krajowego ( instytut Sportu ) pracujemy na wersji papierowej dziennika.

W razie pytań prosimy o kontakt email: sks@uniasport.pl

Adres kontaktowy:UWAGA :

sks@uniasport.pl

Pozdrawiamy zespół SKS 2017 Mazowsze.