Od lutego 2017r. w 11 piaseczyńskich placówkach oświatowych odbywają się bezpłatne zajęcia sportowe w ramach ogólnopolskiego programu Ministerstwa Sportu i Turystyki: „Szkolny Klub Sportowy” .

Celem programu jest stymulowanie nawyku podejmowania aktywności fizycznej przez dzieci i młodzież, promocja zdrowego i aktywnego stylu życia, promocja różnorodnych sportów, tworzenie warunków dla rozwoju talentów oraz zainteresowań sportowych, poprawa sprawności fizycznej, stanu zdrowia oraz jakości życia, w tym profilaktyka nadwagi i otyłości oraz wsparcie kadr pracujących z dziećmi i młodzieżą w obszarze sportu.

Wszystkie zajęcia prowadzone są przez wyznaczonych przez szkołę i zatrudnionych
w ramach programu nauczycieli wychowania fizycznego w okresie od lutego do grudnia 2017r.
Szkoły, które przystąpiły do programu to:
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ewy Krauze,
Szkoła Podstawowa w ZSP w Złotokłosie,
Szkoła Podstawowa nr 1 w Piasecznie,
Szkoła Podstawowa w ZSP w Chylicach,
Szkoła Podstawowa im. T.Kościuszki,
Zespół Szkół Publicznych w Zalesiu Górnym,
Zespół Szkół Publicznych w Józefosławiu,
Zespół Szkół Publicznych im. Tadeusza Zawadzkiego „ZOŚKI”,
Gimnazjum w ZSP w Złotokłosie,
Gimnazjum w ZSP w Chylicach,
Gimnazjum nr 1 w Piasecznie.

Operatorem wojewódzkim programu jest Unia Związków Sportowych Warszawy i Mazowsza.

Program Szkolny Klub Sportowy pozwala na kontynuację bezpłatnych zajęć sportowych, które zostały zapoczątkowane w siedmiu piaseczyńskich placówkach oświatowych w ramach programu Junior Sport.
Program Szkolny Klub Sportowy został ogłoszony Decyzją nr 50 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 14 listopada 2016r. w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży.

Strona: piaseczno.eu