Zajęcia ogólnorozwojowe Szkolny Klub Sportowy w grupie dziewcząt w Szkole Podstawowej nr 2 w Makowie Mazowieckim