Unia Związków Sportowych

Warszawy i Mazowsza

KW Młodzika, Juniora Młodszego i Juniora

 

Decyzja MSiT 2017

Zakres obowiązków Trenera Koordynatora 2017

Ustalenia dotyczące realizacji programu szkolenia kadr wojewodzkich-2017

katalog_kosztów dot. szkolenia KW 2017

KWM zał nr 2  harmonogram planowanych działań

KWM zał nr 10 wykaz szkolonych zawodników

KWM zał nr 11 wykaz kadry trenerskiej współpracującej

Porozumienie dot realizacji szkolenia KWM 2017

Program, preliminarz na akcję szkoleniową 2017

Sprawozdanie, potwierdzenie pobytu na akcji szkoleniowej 2017

Regulamin na akcjach szkoleniowych członka KWM i KWJmł

Załączniki do regulaminu

Zmiany w harmonogramie akcji szkoleniowych

Wzór opisu faktur

Oświadczenie o danych osobowych

 Ubezpieczenie KW 2017 strona 2

Ubezpieczenie KW 2017 strona 1

Sprawozdanie z zawodów MMM

Protokół wręczenia nagród na MMM

Umowa użyczenia obiektu

Umowa wolontariatu

Druk rozliczenia paliwa

druk umowy zlecenia 2017 r. – student

druk umowy zlecenia z ZUS + FP 2017 r.

druk umowy zlecenia 2017 r.

druk umowy zlecenia z ZUS 2017 r.

zaświadczenie-minimalne krajowe

OFERTY NA ZGRUPOWANIA:

Zakopane Willa Basieńka

Jakubowo na Mazurach

Theme by Anders Norén