KW Młodzika, Juniora Młodszego, Juniora i Młodzieżowca

PROGRAM FRKF:

Program DSW FRKF – KW OOM 2023


Zał nr 2 do Programu KW i OOM (Katalog kosztów)

Zał. nr 1 do Programu (Wykaz sportów KW) 2023

Wysokość dofinansowania Kadry Wojewódzkiej w 2023 roku

Klauzula RODO FRKF

ZAŁĄCZNIKI DO ZŁOŻENIA:

2023 KW_zal_nr_2__harmonogram_planowanych_dzialan 2023

KW_zal_nr_10_wykaz_szkolonych_zawodnikow 2023

KW_zal_nr_10a_wykaz_szkolonych_zawodnikow_rozliczenie końcowe 2023

KW_zal_nr_11_wykaz_kadry_trenerskiej-i_osób-współpracujących_xls

Program_szkolenia_roczny-3

oświadczenie-badania-lekarskie-2023

Zakres-obowiązków-Trenera-Koordynatora-Asystenta

Ustalenia-zał-do-zakresu-obowiązków-trenera-2023

oswiadczenie_dane_osobowe

 

ROZLICZENIE AKCJI SZKOLENIOWYCH:

Program-Preliminarz-KW-1

Sprawozdanie-i-potwierdzenie-pobytu-na-akcji-KW-2-2

dziennik zajęć

Lista meldunkowa wzór (dotyczy akcji wyjazdowych)

Zmiany-realizacji-szkolenia

umowa_z_wolontariuszem_23-2

wzor_opisu_fakt_KWM1

Regulamin-na-akcjach-2

zał do regulaminu na akcjach

UMOWA ZLECENIE

Wypełniamy jasnoniebieskie pola w pliku uz_KW23.

Wydrukowany i podpisany egzemplarz odesłać do Unii Związków Sportowych

Skany będą odrzucane jako nie ważny dokument

Zaświadczenie o zatrudnieniu i oświadczenie zleceniobiorcy Oświadczenie_zleceniobiorcy_zaświdczenie o zatrudnieniu_2023

 

1. umowa zlecenie uz_KW23

2. dla studentów z ważną legitymacją uz student_KW23

3. do 26 roku życia uz 26 rż_KW23

4. PROSZĘ O KONTAKT WS. pełny ZUS uz_p_zus_KW23

PPK_REZYGNACJA_UNIA

 

Sprawozdanie trenera 2023

 

ZAKUP SPRZĘTU:

Protokół-przekazania-użyczeniasprzętu


Umowa-przekazania-użyczenia1

2023 KW_zal_nr_7_wykaz_sprzetu

potwierdzenie_sprzęt – lista do podpisu

ZAWODY MMM:

sprawozdanie z zawodów

Protokół-wręczenia-nagród-MMM

użyczenie-obiektu-KWM-1-1

Rozliczenie paliwa

UBEZPIECZENIE:

polisa 2023

INNE:

porozumienie-UNIA-_OZS

stanowisko MS – wypoczynek Kuratorium

 

 

Theme by Anders Norén