Władze

Zarząd Unii
Zbigniew Pacelt – Prezes
Bogusław Siennicki – Wiceprezes ds. sportowych
Stanisław Dobosz – Wiceprezes ds. organizacyjnych
Dariusz Grochowski – Sekretarz Unii
Stefan Długosz – Przewodniczący Komisji ds. Kontaktów i Współpracy z Samorządami
Grzegorz Kałowski – Członek Zarządu
Jacek Zamecznik – Członek Zarządu

Theme by Anders Norén