Władze

W dniu 28 listopada 2021 odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Unii Związków Sportowych Warszawy i Mazowsza.

Delegaci, przedstawiciele 35 Okręgowych Związków Sportowych, wybrali nowe władze na kadencję 2021-2024

Zarząd Unii na kadencję 2021-2024:

Stanisław Dobosz – Prezes
Bogusław Siennicki – Wiceprezes ds. sportowych
Sławomir Pietrzyk – Wiceprezes ds. organizacyjnych
Justyna Pacelt – Sekretarz Unii
Stefan Długosz – Członek Zarządu
Grzegorz Kałowski – Członek Zarządu
Jacek Zamecznik – Członek Zarządu
 

Theme by Anders Norén