Umiem pływać

Umowa zlecenia

Wypełniamy jasnoniebieskie pola w pliku. Wydrukowany i podpisany egzemplarz odesłać do Unii Związków Sportowych. Skany będą odrzucane jako nie ważny dokument

instruktor uz instruktor_UP22

wychowawca uz wychowawca_UP22

Dokumenty do umowy zlecenia – wymagany podpis zleceniobiorcy

minimalna-krajowa_2022

Jeżeli zleceniobiorca jest poniżej minimalnej krajowej, proszę wypełnić poniższe

Oświadczenie zleceniobiorcy_2022

PPK_REZYGNACJA

Ubezpieczenie – polisa na czas trwania programu

COR267364 – Wiener NNW OPTIMA SPORT 2022 grupowa polisa_UP22

Theme by Anders Norén