Umiem pływać

Umowa zlecenia / Umiem Pływać 2022

Wypełniamy jasnoniebieskie pola w pliku uz_UP22.

Wydrukowany i podpisany egzemplarz odesłać do Unii Związków Sportowych

Skany będą odrzucane jako nie ważny dokument

Zaświadczenie o zatrudnieniu oraz oświadczenie zleceniobiorcy znajduję się w umowie zlecenia

INSTRUKTOR

1. uz instruktor_UP22

2. uz instruktor_UP22_student dla studentów z ważną legitymacją

3. uz instruktor_UP22_26 rż do 26 roku życia

KONTAKT WS DOBREJ KWOTY (telefonicznie lub mailowo) dla nr 4

4. uz instruktor_UP22_pzus pełny ZUS

 

WYCHOWAWCA

1. uz wychowawca_UP22

2. uz wychowawca_UP22_student dla studentów z ważną legitymacją

3. uz wychowawca_UP22_26 rż  do 26 roku życia

KONTAKT WS DOBREJ KWOTY (telefonicznie lub mailowo) dla nr 4

4. uz wychowawca_UP22_pzus pełny ZUS

PPK_REZYGNACJA_UNIA

Dokumenty do umowy zlecenia – wymagany podpis zleceniobiorcy

 

Ubezpieczenie – polisa na czas trwania programu

COR267364 – Wiener NNW OPTIMA SPORT 2022 grupowa polisa_UP22

Theme by Anders Norén