Umiem pływać

Umowa zlecenia / Umiem Pływać 2024

Wypełniamy jasnoniebieskie pola w pliku uz_UP24

Wydrukowany i podpisany egzemplarz odesłać do Unii Związków Sportowych

Skany będą odrzucane jako nie ważny dokument

Zaświadczenie o zatrudnieniu oraz oświadczenie zleceniobiorcy – ważne przez rok kalendarzowy od momentu wystawienia

Oświadczenie_zleceniobiorcy_zaświadczenie o zatrudnieniu_2024

 

 

INSTRUKTOR

1. uz instruktor_UP24

2. uz instruktor_UP24_student / dla studentów z ważną legitymacją

3. uz instruktor_UP24_pit0_26 rż / do 26 roku życia

4. PROSZĘ O KONTAKT WS. uz instruktor_UP24_pzus / pełny ZUS

PPK_REZYGNACJA_UNIA

Dokumenty do umowy zlecenia – wymagany podpis zleceniobiorcy

 

 

WYCHOWAWCA

1. uz wychowawca_UP24

2. uz wychowawca_UP24_student / dla studentów z ważną legitymacją

3. uz wychowawca_UP24_pit0_26 rż / do 26 roku życia

4. PROSZĘ O KONTAKT WS. uz wychowawca_UP24_pzus / pełny ZUS

PPK_REZYGNACJA_UNIA

Dokumenty do umowy zlecenia – wymagany podpis zleceniobiorcy

 

Ubezpieczenie – polisa na czas trwania programu

(xx.xx.2024 – 20.12.2024)

NNW / Unia_UP24

 

Theme by Anders Norén