Sporty Zimowe

Sporty Zimowe 2018 strona 1

Sporty Zimowe 2018 strona 2 

Wzory umów:

 

Zaświadczenie-minimalne krajowe 

Załącznik do umowy zlecenie: ewidencja godzin

Inne dokumenty potrzebne do realizacji projektu:

Oświadczenie opiekuna dziecka_Sporty Zimowe 2018

Porozumienie-Sporty-Zimowe-2018

UMOWA UŻYCZENIA OBIEKTU 2018 

Umowa_z_wolontariuszem 2018 

Załącznik dziennik zajęć 2018

Theme by Anders Norén