Sporty Zimowe

Sporty Zimowe 2018 strona 1

Sporty Zimowe 2018 strona 2 

Wzory umów:

Druk umowy zlecenia 2018 r. – student

Druk umowy zlecenia 2018 r.

Druk umowy zlecenia z ZUS + FP 2018 r.

Druk umowy zlecenia z ZUS 2018 r.

Zaświadczenie-minimalne krajowe 

Załącznik do umowy zlecenie: ewidencja godzin

Inne dokumenty potrzebne do realizacji projektu:

Oświadczenie opiekuna dziecka_Sporty Zimowe 2018

Porozumienie Sporty Zimowe 2018

UMOWA UŻYCZENIA OBIEKTU 2018 

Umowa_z_wolontariuszem 2018 

Załącznik dziennik zajęć 2018

Theme by Anders Norén