Korektywa

Artists Mannequins in four poses

Umowa zlecenia / Korektywa 24

Wypełniamy jasnoniebieskie pola w pliku uz_korektywa24

Wydrukowany i podpisany egzemplarz odesłać do Unii Związków Sportowych

Skany będą odrzucane jako nie ważny dokument

Zaświadczenie o zatrudnieniu oraz oświadczenie zleceniobiorcy – ważne przez rok kalendarzowy od momentu wystawienia

Oświadczenie_zleceniobiorcy_zaświadczenie o zatrudnieniu_2024

 

 

INSTRUKTOR

1. uz instruktor_korektywa24

2. uz instruktor_korektywa24_student / dla studentów z ważną legitymacją

3. uz instruktor_korektywa24_pit0_26 rż / do 26 roku życia

4. PROSZĘ O KONTAKT WS. uz instruktor_korektywa24_pzus / pełny ZUS

PPK_REZYGNACJA_UNIA

Dokumenty do umowy zlecenia – wymagany podpis zleceniobiorcy

 

Ubezpieczenie – polisa na czas trwania programu

(xx.xx.2024 – 20.12.2024)

NNW / UNIA_KOREKTYWA 24

Theme by Anders Norén