Korektywa

Artists Mannequins in four poses

Umowa zlecenia / Korektywa 23

Wypełniamy jasnoniebieskie pola w pliku uz_korektywa23.

Wydrukowany i podpisany egzemplarz odesłać do Unii Związków Sportowych

Skany będą odrzucane jako nie ważny dokument

Zaświadczenie o zatrudnieniu oraz oświadczenie zleceniobiorcy – ważne przez rok kalendarzowy od momentu wystawienia

Oświadczenie_zleceniobiorcy_zaświadczenie o zatrudnieniu_2023

 

 

INSTRUKTOR

1. uz instruktor_korektywa23

2. uz instruktor_korektywa23_student / dla studentów z ważną legitymacją

3. uz instruktor_korektywa23_pit0_26 rż / do 26 roku życia

4. PROSZĘ O KONTAKT WS. uz instruktor_korektywa23_pzus / pełny ZUS

PPK_REZYGNACJA_UNIA

Dokumenty do umowy zlecenia – wymagany podpis zleceniobiorcy

 

Ubezpieczenie – polisa na czas trwania programu (1.03.2023 – 22.12.2023)

COR368188 NNW OPTIMA SPORT UNIA_KOREKTYWA 23

Theme by Anders Norén