Sporty Zimowe

Realizatorzy programu w roku 2020 – KLIKNIJ TUTAJ

Dokumenty potrzebne do realizacji projektu Sporty Zimowe 2020:

harmonogram SZ 2020

Oświadczenie opiekuna dziecka_WZÓR

Sporty Zimowe 2020

Porozumienie Sporty Zimowe 2020

ROZLICZENIE 2020 -Sporty Zimowe zał. nr 3,4

Sporty Zimowe- kosztorys

UMOWA UŻYCZENIA OBIEKTU 2020 SZ

umowa_z_wolontariuszem 2020 SZ

Załącznik dziennik zajęć 2020

druk umowy zlecenia 2020 r. – student

druk umowy zlecenia 2020 r.

druk umowy zlecenia z ZUS 2020 r.

druk umowy zlecenia z ZUS + FP 2020 r.

druk um.2020 r. – przych.zwoln.z podatku do 26 r.ż

zaświadczenie-minimalna krajowa

załącznik do um.-zlec.-ewidencja godzin

polisa ubezpieczeniowa

 

Dodatkowo prosimy wszystkich realizatorów o przesłanie plakatów naborowych wraz z harmonogramem zajęć. Na materiałach promujących program prosimy o umieszczenie logotypów:

  • Ministerstwa Sportu 

  • Unii Związków Sportowych Warszawy i Mazowsza

Theme by Anders Norén