Dokumenty do realizacji i rozliczenia akcji

Delegacja-sędziowska

druk- druk- oświadczenia-do-paragonow

druk-rozliczenia-zaliczki

druk rozliczenie wydatków 2018

druk umowy zlecenia 2018 r. – student

druk umowy zlecenia 2018 r. –

druk umowy zlecenia z ZUS + FP 2018 r. –

druk umowy zlecenia z ZUS 2018 r. –

Lista wypłat ekwiwalentów sędziowskich

zaświadczenie-minimalne-krajowe-2018

Preliminarz na organizację imprezy

Sprawozdanie z przeprowadzenia imprezy

Protokół wręczenia nagród

Załącznik do umowy zlecenie: ewidencja godzin 

Lista kosztów podróży

Theme by Anders Norén