Dokumenty do realizacji i rozliczenia akcji

Delegacja-sędziowska

druk- druk- oświadczenia-do-paragonow_201408191118

druk-rozliczenia-zaliczki_201408191121Delegacja sędziowska

druk rozliczenie wydatków 2017

druk umowy zlecenia z ZUS + FP 2017 r.

druk umowy zlecenia z ZUS 2017 r.

druk umowy zlecenia 2017 r.

Druk umowy zlecenia 2017 r. – student

Lista wypłat ekwiwalentów sędziowskich

zaświadczenie-minimalne krajowe

Preliminarz na organizację imprezy

Sprawozdanie z przeprowadzenia imprezy

Protokół wręczenia nagród

Lista kosztów podróży

druk kosztów podróży-kilometrówka

Załącznik do umowy zlecenie: ewidencja godzin 

Theme by Anders Norén