Dokumenty do realizacji i rozliczenia IMPREZY 23

OŚWIADCZENIE OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU

1_Oświadczenie-OZS_23

 

1. PRELIMINARZ IMPREZY / MMM

preliminarz 2023 preliminarz-imprezy_23

preliminarz MMM 2023 preliminarz MMM-imprezy_23

 

2. UMOWY ZLECENIA

Wypełniamy jasnoniebieskie pola w pliku uz_IMPREZY23.

Wydrukowany i podpisany egzemplarz odesłać do Unii Związków Sportowych

Skany będą odrzucane jako nie ważny dokument

 

Zaświadczenie o zatrudnieniu oraz oświadczenie zleceniobiorcy Oświadczenie_zleceniobiorcy_zaświdczenie o zatrudnieniu_2023

1. uz uz_IMPREZY23

2. uz / dla studentów z ważną legitymacją uz student_IMPREZY23

3. uz / do 26 roku życia uz 26 rż_IMPREZY23

4. PROSZĘ O KONTAKT WS. uz / pełny ZUS uz_p_zus_IMPREZY23

PPK_REZYGNACJA_UNIA

 

3. DELEGACJE SĘDZIOWSKIE

delegacja Delegacja-sędziowska_23

ekwiwalent sędzia Lista-ekwiwalentów-sędziwskich_23

 

4. ROZLICZENIE IMPREZY / MMM

sprawozdanie z zawodów sprawozdanie-zawodów_23

wręczenie nagród Protokół-wręczenia-nagród_23

 

5. ROZLICZENIE WYDATKÓW

druk rozliczenia rozliczenie-wydatków_23

wynajem sprzętu sportowego specyfikacja FV_wynajem sprzętu_imprezy_23

Theme by Anders Norén