Dokumenty do realizacji i rozliczenia IMPREZY 22

Kalendarz Imprez na rok 2022

zgłoszenie druk na kalendarz 2022

 

OŚWIADCZENIE OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU

Oświadczenie-Okręgowe-Związki-Sportowe_22

 

1. UMOWY ZLECENIA

Wypełniamy jasnoniebieskie pola w pliku uz_IMPREZY22.

Wydrukowany i podpisany egzemplarz odesłać do Unii Związków Sportowych

Skany będą odrzucane jako nie ważny dokument

Zaświadczenie o zatrudnieniu oraz oświadczenie zleceniobiorcy znajduję się w umowie zlecenia

1. uz_IMPREZY22

2. uz student_IMPREZY22 dla studentów z ważną legitymacją

3. uz 26 rż_IMPREZY22  do 26 roku życia

4. uz_p_zus_IMPREZY22  pełny ZUS

PPK_REZYGNACJA_UNIA

 

2. DELEGACJE SĘDZIOWSKIE

Delegacja-sędziowska_22

Lista-ekwiwalentów-sędziwskich_22

Lista-kosztów-podróży_22

 

3. PRELIMINARZ IMPREZY / MMM

preliminarz-imprezy_22

 

4. ROZLICZENIE IMPREZY / MMM

sprawozdanie-zawodów_22

Protokół-wręczenia-nagród_22

 

5. ROZLICZENIE WYDATKÓW / ZALICZKI

druk-rozliczenie-wydatków_22

druk-rozliczenia-zaliczki_22

Theme by Anders Norén