Drodzy Nauczyciele,

Miło nam poinformować, że Unia Związków Sportowych Warszawy i Mazowsza po raz kolejny pełnić będzie rolę koordynatora wojewódzkiego w Programie SKS.

W tym roku planujemy utworzyć 1981 grup ćwiczebnych w 944 szkołach. Bardzo prosimy o zapoznanie się z ilością grup, która została przyznana szkole.

Wszystkie szkoły, które wypełniły formularz naborowy otrzymają dofinansowanie do zajęć SKS.

UWAGA! LISTA PRZYJĘTYCH GRUP

Szkoły, których utworzone będą trzy grupy będą miały zmniejszoną ilość zajęć. Grupy w tych szkołach będą miały do przepracowania 58 h. Niestety otrzymalismy mniej środków, a chcemy utrzymać wszystkie grupy (być może w ciągu roku ilość ta zostanie zwiększona do 70. Będziemy starać się otrzymać dla Państwa dodatkowe środki).

Grupy w szkołach z dwoma i jedną grupą będą miały do wyrobienia 70 h tak jak w latach ubiegłych.

W pierwszej kolejności nauczyciel prowadzący zajęcia w programie powinien zarejestrować się w dzienniku elektronicznym na stronie: www.szkolnyklubsportowy.pl
W celu potwierdzenie rejestracji należy przesłać do nas dokumenty:
–  Umowa zlecenie – jest to dokument, który powinien uzupełnić prowadzący (miejsce, które powinni Państwo uzupełnić zostały zaznaczone na żółto). Prosimy o zaznaczenie łącznej ilości grup, które prowadzą Państwo w programie, a także o wpisaniu numeru konta bankowego. Na końcu umowy znajduje się załącznik nr 1 (dotyczy spraw podatkowych), powinien on zostać podpisany w miejscu zatrudnienia – Państwa szkole. Numer umowy wpisany zostanie w biurze Unii, prosimy pozostawić puste miejsce. PODPISANY DOKUMENT PROSIMY PRZESŁAĆ DROGĄ POCZTOWĄ!
 – POBIERZ – Umowa Zlecenie SKS 2023
 
–  Porozumienie – jest to dokumenty, który uzupełniają szkoły. Dokument powinien zostać podpisany przez dyrekcję (miejsce, które powinni Państwo uzupełnić zostały zaznaczone na żółto). Prosimy o zaznaczenie łącznej ilości grup w szkole oraz o wpisanie WSZYSTKICH prowadzących ze szkoły. Na jedną szkołę wysłane może zostać jedno porozumienie. Numer porozumienia, a także numer umowy z Ministerstwem wpisany zostanie w biurze Unii, prosimy pozostawić puste miejsce. PODPISANY DOKUMENT PROSIMY PRZESŁAĆ DROGĄ POCZTOWĄ!
Dokumenty prosimy przesyłać w komplecie ze szkoły: umowy wszystkich nauczycieli + porozumienie ze szkoły. Ostateczny termin to 05.02!
 OSOBY PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚC GOSPODARCZĄ (ROZLICZAJĄCE SIĘ ZA POMOCĄ FAKTUR) – Prosimy o kontakt w celu otrzymania innego druku umowy
Ponadto przesyłamy załączniki:

–  REGULAMIN SKS 2023 – Regulamin uczestnictwa w Programie Szkolny Klub Sportowy 2023 – tego dokumentu nie trzeba przesyłać

POBIERZ!: 16433791691000_regulamin-sks-2023

 

–  Wzór Oświadczenia przedstawiciela ustawowego Uczestnika Programu SKS. Skany dokumentu wgrywane są do dziennika SKS

–   Wzór Oświadczenia Uczestnika Programu SKS. Dotyczy tylko pełnoletnich uczestników. Skany dokumentu wgrywane są do dziennika SKS.

POBIERZ!: –1643378630999_wzor-oswiadczenia-pelnoletni-sks-2023-mazowieckie

Zajęcia w programie będzie można rozliczać od dnia 16.01.2022.

W razie pytań prosimy o kontakt:

sks@uniasport.pl

Prosimy zapoznać się z listą przyjętych grup do Programie: LISTA PRZYJĘTYCH GRUP – KLIKNIJ TUTAJ

Z poważaniem

Zespół SKS Mazowsze