Drodzy Nauczyciele!

Decyzją Ministra Sportu i Turystyki, Unia Związków Sportowych Warszawy i Mazowsza po raz kolejny została wybrana na Operatora Wojewódzkiego Programu „Szkolny Klub Sportowy 2023”. Operatorem Krajowym Programu podobnie jak w latach ubiegłych będzie Instytut Sportu.

W tym roku w woj. Mazowieckim może powstać maksymalnie 1981 grup.

Na podstawie przesłanych złożeń  do Programu zostało zakwalifikowanych 944 szkół.

UWAGA! LISTA PRZYJĘTYCH GRUP

Na powyżej liście znajduje się informacja dotycząca szkół wraz z maksymalną ilością grup, które mogą zostać utworzone w danej placówce w roku 2023.

Nauczyciele mogą logować się już do dziennika elektronicznego (www.szkolnyklubsportowy.pl). Po dojściu do  „kroku 4” nastąpi oczekiwanie na weryfikacje.

Weryfikacja nastąpi po przesłaniu poprawnie podpisanych dokumentów (umowa i porozumienie).

Szkoły, których utworzone będą trzy grupy będą miały zmniejszoną ilość zajęć. Grupy w tych szkołach będą miały do przepracowania 58 h. Niestety otrzymalismy mniej środków, a chcemy utrzymać wszystkie grupy (być może w ciągu roku ilość ta zostanie zwiększona do 70. Będziemy starać się otrzymać dla Państwa dodatkowe środki).

W pierwszej kolejności nauczyciel prowadzący zajęcia w programie powinien zarejestrować się w dzienniku elektronicznym na stronie: www.szkolnyklubsportowy.pl
W celu potwierdzenie rejestracji należy przesłać do nas dokumenty:
–  Umowa zlecenie – jest to dokument, który powinien uzupełnić prowadzący (miejsce, które powinni Państwo uzupełnić zostały zaznaczone na żółto). Prosimy o zaznaczenie łącznej ilości grup, które prowadzą Państwo w programie, a także o wpisaniu numeru konta bankowego. Na końcu umowy znajduje się załącznik nr 1 (dotyczy spraw podatkowych), powinien on zostać podpisany w miejscu zatrudnienia – Państwa szkole. Numer umowy wpisany zostanie w biurze Unii, prosimy pozostawić puste miejsce. PODPISANY DOKUMENT PROSIMY PRZESŁAĆ DROGĄ POCZTOWĄ!
 – POBIERZ – Umowa Zlecenie SKS 2023
 
–  Porozumienie – jest to dokumenty, który uzupełniają szkoły. Dokument powinien zostać podpisany przez dyrekcję (miejsce, które powinni Państwo uzupełnić zostały zaznaczone na żółto). Prosimy o zaznaczenie łącznej ilości grup w szkole oraz o wpisanie WSZYSTKICH prowadzących ze szkoły. Na jedną szkołę wysłane może zostać jedno porozumienie. Numer porozumienia, a także numer umowy z Ministerstwem wpisany zostanie w biurze Unii, prosimy pozostawić puste miejsce. PODPISANY DOKUMENT PROSIMY PRZESŁAĆ DROGĄ POCZTOWĄ!
Dokumenty prosimy przesyłać w komplecie ze szkoły: umowy wszystkich nauczycieli + porozumienie ze szkoły. Ostateczny termin to 05.02!
 OSOBY PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚC GOSPODARCZĄ (ROZLICZAJĄCE SIĘ ZA POMOCĄ FAKTUR) – Prosimy o kontakt w celu otrzymania innego druku umowy
Ponadto przesyłamy załączniki:

–  REGULAMIN SKS 2023 – Regulamin uczestnictwa w Programie Szkolny Klub Sportowy 2023 – tego dokumentu nie trzeba przesyłać

POBIERZ!: 16433791691000_regulamin-sks-2023

 

–  Wzór Oświadczenia przedstawiciela ustawowego Uczestnika Programu SKS. Skany dokumentu wgrywane są do dziennika SKS

–   Wzór Oświadczenia Uczestnika Programu SKS. Dotyczy tylko pełnoletnich uczestników. Skany dokumentu wgrywane są do dziennika SKS.

POBIERZ!: –1643378630999_wzor-oswiadczenia-pelnoletni-sks-2023-mazowieckie

W razie pytań prosimy o kontakt.

Zajęcia w programie będzie można rozliczać od dnia 16.01.2023 – 15.01.2023

Zajęcia rozliczane są co miesiąc na podstawie poprawnie wgranych raportów rozliczeniowych do 08 dnia kazdego miesiąca. Środki wypłacane są do 15 dnia każdego miesiąca. W przypadku późniejszego wgrania raportu wypłata przechodzi na miesiąc kolejny.

Ostatni miesiąc programu rozliczany jest najpóźniej do dnia 19.12.2023. Po tym terminie rozliczenie zajęć będzie niemożliwe.

ADRES DO WYSYŁKI DOKUMENTÓW: ul. Żołny 56a, 02-815 Warszawa

Pozdrawiamy

Zespół SKS Mazowsze