DEKLARACJA – KLIKNIJ TUTAJ

Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłosiło nabór na operatorów wojewódzkich do Programu SKS na rok 2023!

Zachęcamy wszystkich nauczycieli do wypełnienia formularza naborowego do nowej edycji Programu.
W roku 2023 w Programie SKS w jednej szkole mogą powstać maksymalnie 2 grupy ćwiczebne (wyjątkiem są duże szkoły, powyżej 300 uczniów – tu mogą powstać 3 grupy). Program polega na zorganizowaniu zajęć dla dzieci (2 x w tyg) 15.01-15.12.2023. Maksymalnie grupa może przepracować 70 h. Minimalna ilość dzieci w grupie to 15. Nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie 60 zł brutto za godzinę pracy. Łącznie 4200 zł brutto za jedną grupę ćwiczebną w skali roku.

Wypełnienie formularza gwarantuję wpisanie szkoły do wniosku do Ministerstwa Sportu na nowy rok programu SKS. Ministerstwo ogłosi wyniki konkursu 15.01.2023. Po tym terminie, w zależności od przyznanych środków przyznawane będą ilości grup do poszczególnych szkół.

W formularzu prosimy podać pełną nazwę szkoły, adres, miasto, gminę oraz powiat. Deklaracja elektroniczna może wypełniona zostać przez nauczyciela prowadzącego zajęcia.

Jeżeli Państwa szkoła wchodzi w skład Zespołu Szkół to prosimy o wypełnienie formularza dla każej szkoły oddzielnie.

Na deklarację czekamy do dnia 04.12.2022!

DEKLARACJA -KLIKNIJ TUTAJ