Szkolny Klub Sportowy

Drodzy Nauczyciele!

Decyzją Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Unia Związków Sportowych Warszawy i Mazowsza po raz kolejny została wybrana na Operatora Wojewódzkiego Programu „Szkolny Klub Sportowy 2021”. Operatorem Krajowym Programu podobnie jak w latach ubiegłych będzie Instytut Sportu.

W tym roku w woj. Mazowieckim może powstać maksymalnie 1701 grup.

Na podstawie przesłanych złoszeń  do Programu zostało zakwalifikowanych 810 szkół.

Lista grup zakwalifikowanych do Programu SKS 2021 – Woj. Mazowieckie – POBIERZ

Na powyżej liście znajduje się informacja dotycząca szkół wraz z maksymalną ilością grup, które mogą zostać utworzone w danej placówce w roku 2021. Szkoły zostały uszeregowane gminami.

Nauczycieli prosimy o przesłanie poniżych dokumentów do dnia 26.02.  Po tej dacie do programu przyjmowane będą szkoły z listy rezerwowej.

Dokumentacja potrzebna do rejestracji w Programie w roku 2020:

– Umowę zlecenie – jest to dokument, który prosimy uzupełnić (miejsce, które powinni Państwo uzupełnić zostały zaznaczone na żółto). Prosimy o zaznaczenie łącznej ilości grup, które prowadzą Państwo w programie, a także o wpisaniu numeru konta bankowego. Na końcu umowy znajduje się załącznik nr 3 (dotyczy spraw podatkowych), powinien on zostać podpisany w miejscu zatrudnienia – Państwa szkole. Numer umowy wpisany zostanie w biurze Unii, prosimy pozostawić puste miejsce. PODPISANY DOKUMENT PROSIMY PRZESŁAĆ DROGĄ POCZTOWĄ!

Umowa_zlecenia_SKS 2021 – POBIERZ

– Porozumienie – jest to dokumenty, który uzupełniają szkoły. Dokument powinien zostać podpisany przez dyrekcję (miejsce, które powinni Państwo uzupełnić zostały zaznaczone na żółto). Prosimy o zaznaczenie łącznej ilości grup w szkole oraz o wpisanie WSZYSTKICH prowadzących ze szkoły. Na jedną szkołę wysłane może zostać jedno porozumienie. Numer porozumienia, a także numer umowy z Ministerstwem wpisany zostanie w biurze Unii, prosimy pozostawić puste miejsce. PODPISANY DOKUMENT PROSIMY PRZESŁAĆ DROGĄ POCZTOWĄ!

Porozumienie_o_współpracy SKS OW-JST 2021 – POBIERZ

Dokumenty prosimy przesyłać w komplecie ze szkoły: umowy wszystkich nauczycieli + porozumienie ze szkoły.

Ponadto przesyłamy załączniki:

– REGULAMIN SKS 2021 – Regulamin uczestnictwa w Programie Szkolny Klub Sportowy 2021

Regulamin_SKS_2021 _ POBIERZ

– załącznik nr 1 – Wzór Oświadczenia przedstawiciela ustawowego Uczestnika Programu SKS. Skany dokumentu wgrywane są do dziennika SKS

załącznik 1 – POBIERZ

– załącznik nr 2 – Wzór Oświadczenia Uczestnika Programu SKS. Dotyczy tylko pełnoletnich uczestników. Skany dokumentu wgrywane są do dziennika SKS.

załącznik 2 – POBIERZ

– załącznik nr 4 – Informacja o przerwaniu zajęć SKS w roku 2021. Jest to dokument wypowiedzenia umowy w Programie SKS 2021. Prosimy go przesłać drogą mailowę w momencie, w którym zakończą Państwo pracę w naszym Programie.

Program SKS w roku 2021 polega na organizacji 70 h zajęć sportowych w okresie: 01.01.2021-15.12.2021 dla uczniów danej szkoły na jedną grupę ćwiczebną.  W tym momencie według panujących obostrzeń epidemiologicznych zajęcia ruszą najwcześniej 01.02.2021 (data ta może ulec zmianie). O starcie programu będziemy informować drogą mailową, a także na naszej stronie internetowej.

W tym momencie dziennik SKS jest zablokowowany. Trwają prace przygotowujący platformę do nowej edycji.  Prześlemy informację jak tylko będą Państwo mogli już zalogować się do dzienika.

W tym roku kwota za przepracowane zajęcia do 60 zł brutto, czyli w całym Programie jest to 4200 zł brutto na jedną grupę ćwiczebną. Wynagrodzenie, podobnie jak w latach ubiegłych będzie wypłacane na podstawie raportów wgranych do dziennika SKS do 8 dnia danego miesiąca. Wypłata nastąpi do 15 danego miesiąca. Pierwsze wypłaty planowane są na marzec 2021 (chyba, że stan epidemii odsunie start programu na kolejne miesiące). Jeżeli nie wgrają Państwo raportu do 8, to wypłata przechodzi na kolejny miesiąc. UWAGA: PROSIMY NIE ZWLEKAĆ Z WGRYWANIEM RAPORTÓW. Zwlekanie z uzupełnianiem dziennika może skutkować rozwiązaniem umowy z danym nauczycielem.

Z powodu epidemii wprowadzono kilka zmian w Programie SKS, które ułatwią Państwu pracę w Programie. W umowie pojawiły się poniższe zapisy:

  1. W uzasadnionych przypadkach, związanych z aktualną na dany moment sytuacją epidemiczną, dopuszcza się odstępstwa w realizacji zadań określonych w ust. 2 w zakresie określonym poniżej:
    • za zgodą Operatora krajowego, możliwe jest przeprowadzenie Zajęć SKS z częstotliwością 1 raz w tygodniu, w takim przypadku czas trwania zajęć sportowych powinien wynosić 120 minut (dwie jednostki ćwiczebne);
    • możliwe jest zmniejszenie liczby wskazanych w ust. 2 pkt 5) Zajęć SKS w Grupie SKS (70 zajęć);
    • możliwe jest zmniejszenie liczby uczestników w Grupie SKS poniżej 15 uczniów.
    • możliwe jest zmniejszenie częstotliwości przeprowadzania testów sprawnościowych, o których mowa w ust. 2 pkt. 7)

Dokonanie jakichkolwiek zmian może nastąpić jedynie po uprzednim uzgodnieniu ich ze Zleceniodawcą i na warunkach z nim ustalonych.

 

DOKUMENTY PROSIMY PRZESŁAĆ, na adres ul. Żołny 56a, 02-815 Warszawa

W razie pytań prosimy o kontakt: sks@uniasport.pl

 

Z poważaniem

Zespół SKS Mazowsze

Theme by Anders Norén