Szanowni Państwo,

Drodzy Nauczyciele,

Program SKS to nie tylko dodatkowe zajęcia sportowe w szkołach, ale także przeprowadzane w każdym semestrze testy sprawnościowe. Uczestnicy programu SKS muszą sprawdzić swoje możliwości i wytrzymałość w trzech próbach sprawności fizycznej: bieg krótki (50m), bieg długi (600/800/1000m) oraz zwis na drążku na ugiętych ramionach. Wyniki przeprowadzanych testów służą do analizy poziomu sprawności fizycznej wśród dzieci, a także do monitorowania postępów u podopiecznych dla nauczycieli prowadzących zajęcia.

Dzięki kooperacji z Narodową Bazą Talentów oraz współpracy ze związkami sportowymi wprowadzane przez Państwa wyniki są poddawane analizie i selekcji, która ma na celu wyszukiwanie uzdolnionych jednostek do wybranych dyscyplin sportowych. Dlatego pragniemy zwrócić uwagę na prawidłowość i rzetelność wykonywania pomiarów somatycznych oraz wyników prób sprawnościowych, która jest niezbędna do prawidłowego działania procesu wyszukiwania talentów sportowych.

Zgodnie z Decyzją Ministra Sportu i Turystyki nr 49 z dn. 22.10.2018r. każdy nauczyciel prowadzący zajęcia w ramach Programu SKS jest zobowiązany do realizacji testów sprawności fizycznej wśród swoich podopiecznych dwa razy w ciągu trwania edycji programu – wiosną i jesienią.

Przypominamy, że obecna edycja testów sprawnościowych rozpoczęła się 9 kwietnia, a jej zakończenie ze względu na strajk zostaje przesunięte na 16 czerwca. Oznacza to, że do 16 czerwca należy rozpocząć test w dzienniku elektronicznym, przeprowadzić go w swojej grupie w ciągu 21 dni od dnia rozpoczęcia, a następnie wprowadzić wyniki do systemu.

Zalecamy, aby dokładnie zapoznać się z instrukcją wprowadzania testów, która znajduje się w zakładce „Dokumenty” w Państwa dzienniku elektronicznym, ponieważ częstym powodem niewysłania wyników testów są błędy przy wprowadzaniu ich do systemu.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji.

Z poważaniem,

Zespół Projektów Instytutu Sportu – PIB

Krajowy Operator Programu SKS

Załączniki:

  • Pismo Instytut Sportu – POBIERZ
  • Instrukcja wprowadzania testów sprawnościowych – POBIERZ