Drogi nauczycielu,

Przypominamy, że zgodnie z Decyzją nr 49 Ministra Sportu i Turystyki dot. programu Szkolny Klub Sportowy na rok 2019, jednym z założeń jest realizacja testów sprawności fizycznej dwa razy w roku. Wywiązanie się z realizacji tego zadania jest obowiązkiem wszystkich nauczycieli, we wszystkich grupach realizujących program SKS.

Najważniejsze informacje dotyczące realizacji jesiennych testów sprawnościowych SKS:

1. Testy należy rozpocząć w terminie od 20 września do 10 listopada (zalecamy rozpocząć testy jak najszybciej, aby warunki pogodowe nie przeszkadzały w realizacji prób biegowych).

2. Aby rozpocząć testy sprawnościowe należy uruchomić je w systemie elektronicznym (link do instrukcji poniżej), a następnie przeprowadzić pomiary wśród dzieci, wprowadzić je do systemu i wysłać (prawidłowo wysłany test w liście testów sprawnościowych podświetla się na zielono i ma status „TAK” w kolumnie „Wysłany”).

3. Od momentu uruchomienia testu w systemie na jego przeprowadzenie i wysłanie wyników w systemie jest 21 dni (niewysłanie testu w tym okresie skutkuje jego przeterminowaniem i brakiem możliwości wysłania wyników bez kontaktu z operatorem wojewódzkim programu).

Zalecamy zapoznać się z pełną instrukcją realizacji testów sprawnościowychLINK

Zachęcamy również do pobrania i wydrukowania arkusza pomocniczegoLINK

Z poważaniem

Zespół SKS Mazowsze