Wszystkie placówki, które chcą dołączyć do Programu powinny przesłać elektroniczną deklaracje uczestnictwa. Deklaracja znajduję się w formularzu w poniższym linku. Prosimy o podanie ogólnej ilości grup w szkole:

DEKLARACJA LINK – KLIKNIJ TUTAJ

Dnia 24.10.2019,  zgodnie z Decyzją nr 39 Ministra Sportu i Turystyki ogłoszono Program „Szkolny Klub Sportowy 2020” – decyzja weszła w życie w dniu ogłoszenia.

Ministerstwo Sportu i Turystyki opracowało model systemowego wsparcia organizacji zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej. „Szkolny Klub Sportowy” jest skierowany do uczniów szkół bez względu na wiek, płeć oraz sprawność fizyczną. Program umożliwia podejmowanie dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole.

Program zakłada organizację zajęć pozalekcyjnych – SKS, przez nauczycieli danej szkoły. Zajęcia powinny odbywać się w dwa różne dni tygodnia w wymiarze (2 x 1 h w tygodniu). Za każdą godzinę zajęć nauczyciel prowadzący otrzymuje wynagrodzenie 40 zł brutto. Jedna grupa łącznie ma do przepracowania 70 h zajęć w ciągu roku kalendarzowego. W szkole maksymalnie utworzonych może zostać 2 grupy. W szkołach powyższej 300 uczniów limit to 3 grupy.

Celem programu jest:

1) stymulowanie i kształtowanie nawyku podejmowania aktywności fizycznej przez dzieci i młodzież;

2) poprawa sprawności fizycznej, stanu zdrowia oraz jakości życia dzieci i młodzieży, w tym profilaktyka nadwagi i otyłości;

3) promocja zdrowego i aktywnego stylu życia wśród dzieci i młodzieży;

4) zwiększenie oferty ogólnodostępnych, bezpłatnych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży;

5) stymulowanie podejmowania aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży mniej aktywnych i mniej sprawnych fizycznie, ze szczególnym uwzględnieniem dziewcząt;

6) tworzenie warunków dla rozwoju talentów oraz zainteresowań sportowych dzieci i młodzieży;

7) optymalizacja wykorzystania lokalnej infrastruktury sportowej, w tym infrastruktury przyszkolnej;

8) promocja różnorodnych sportów wśród dzieci i młodzieży;

9) wsparcie kadr pracujących z dziećmi i młodzieżą w obszarze sportu.

Informacje odnośnie naboru na realizację zajęć w ramach „Programu SKS” w 2020 r.:

Wszystkie placówki, które chcą dołączyć do Programu powinny przesłać elektroniczną deklaracje uczestnictwa. Deklaracja znajduję się w formularzu w poniższym linku:

DEKLARACJA LINK – KLIKNIJ TUTAJ

więcej informacji:

tel: 883-972-885 – koordynator programu woj. Mazowieckie – Donat Oleksów

tel: 730-551-033 – sekretariat Unii Związków Sportowych Warszawy i Mazowsza

Na zgłoszenia czekamy do dnia 31.12.2019.

Szczegółowe informacje znajdują się na BIP MSiT:  KLIKNIJ TUTAJ

Z poważaniem

Zespół SKS Mazowsze