Ogłoszenie.

     Szkolny Klub Sportowy.

W związku z większą pulą środków uzyskanych z Ministerstwa

Sportu jest jeszcze możliwość zgłaszania się do końca stycznia

          2020 roku do Programu Szkolny Klub Sportowy.

        Zapraszamy  te Szkoły, które jeszcze się nie zgłosiły.

       Zacznij ćwiczyć z SKS – em,     a zostaniesz Olimpijskim  Mistrzem!

           Prezes Unii Zbigniew Pacelt.

         Deklaracja : kliknij tutaj – LINK

Unia Związków Sportowych Warszawy i Mazowsza – członek Polskiego Komitetu Olimpijskiego.