Szanowni Państwo,

Przesyłamy informację Ministerstwa Sportu oraz Instytutu Sportu – krajowego operatora programu, odnośnie wznowienia zajęć w programie „Szkolny Klub Sportowy” od 11.05.2020.

WZNOWIENIE ZAJĘĆ PROGRAMU SKS – DODATKOWE INFORMACJE DLA NAUCZYCIELI

  1. Zajęcia SKS mogą być ponowie realizowane od 11.05.2020 r., jednak nie ma takiego obowiązku. Sytuacja nadal jest wyjątkowa, więc jeżeli nauczyciel ze względu na brak dostępności obiektów lub z innych powodów nie jest w stanie zorganizować zajęć, to zajęć nie organizuje.
  2. Nauczyciel SKS ma obowiązek prowadzić zajęcia zgodnie z aktualnymi wytycznymi dot. reżimu sanitarnego. Zajęcia na Orlikach i innych obiektach otwartych muszą odbywać się w maksymalnej liczebności: 6 uczestników, 1 prowadzący. Dotyczy to również zajęć SKS, dlatego nauczyciele muszą przyjąć formę zajęć, która będzie uwzględniała aktualne wytyczne. Należy być elastycznym, ponieważ obostrzenia w każdej chwili mogą ulec zmianie.
  3. Nauczyciel SKS może podzielić swoją grupę SKS na podgrupy (maks. 6 osób) i realizować zajęcia tylko dla tych podgrup, jednak z zachowaniem dotychczasowej liczby zajęć w tygodniu: 2 razy po 60 minut. Przykład: we wtorek udział z zajęciach bierze podgrupa A (6 osób), w czwartek podgrupa B (6 osób), a w kolejny wtorek podgrupa C (6 osób). W obecnej sytuacji nie ma innej możliwości realizacji zajęć SKS.

Rozliczenie zajęć przepracowanych w maju nastąpi po wgraniu potwierdzonego przez dyrekcję raportu w dzienniku elektronicznym. Dodatkowo prosimy o przesłanie drogą mailową informację dotyczącą Państwa zarobków w maju.

DO POBRANIA:

Wznowienie zajęć SKS – informacja

1. Wznowienie zajęć SKS – dodatkowe informacje dla nauczycieli

2. Załącznik zaswiadczenie o zarobkach za maj