Szanowni Państwo,

w związku z napływającymi Zgłoszeniami ekip na XXVI OOM Lubelskie 2020 i w znaczącej ilości niekompletnie wypełnione oraz niezgodnie z Regulaminem zawodów (limity osób towarzyszących) proszę osoby odpowiedzialne za potwierdzanie i przesyłanie Zgłoszenia i Listy meldunkowej o wnikliwą weryfikację przygotowanych druków. Proszę o przesyłani w pliku edytowalnym .xls Zgłoszenia i Listy meldunkowej oraz potwierdzonych pieczątką wiss dokumentów (skan) w formacie .pdf.

zgłoszenie i lista meldunkowa do pobrania na stronie :

https://oomlubelskie2020.pl/do-pobrania/

Proszę nie umieszczać w Zgłoszeniu osób ponad przypisanymi limitami zawartymi w Regulaminie zawodów. Jeśli zwiększenie liczby osób towarzyszących zawodnikom będzie nieuniknione (na koszt jednostek delegujących) prosimy o odrębną informację z uzasadnieniem.

Potwierdzenie przyjęcia dodatkowych osób zostanie uzgodniona z koordynatorami sportów w danym mieście i zwrotnie przsłana.

Oryginały proszę przesłać na adres Biura XXVI OOM Lubelskie 2020.

Niekompletnie wypełnione druki będą odsyłane do uzupełnienia lub poprawy.

Lubelska Unia Sportu
ul. Filaretów 44, 20-609 Lublin
tel.: (81) 444-69-90,