Drogi nauczycielu,

Przypominamy, że zgodnie z założeniami programu Szkolny Klub Sportowy każdy uczestnik zajęć powinien dwa razy w roku zrealizować test sprawnościowy. Na wiosnę ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju wykonanie testu sprawnościowego i wprowadzenie wyników do dziennika było opcjonalne. Obecna sytuacja pozwala jednak na realizację jesiennego testu sprawnościowego, dlatego informujemy, że w terminie 23.09-31.10.2020 r. obowiązkiem każdego nauczyciela SKS jest przeprowadzenie testu sprawnościowego w swojej grupie i wprowadzenie wyników do dziennika.

Najważniejsze informacje dotyczące realizacji jesiennych testów sprawnościowych SKS:

1. Test sprawnościowy należy rozpocząć w terminie 23.09-31.10.2020 r. (zalecamy rozpocząć testy jak najszybciej, aby warunki pogodowe nie przeszkadzały w realizacji prób biegowych).

2. Aby rozpocząć test należy uruchomić go w systemie elektronicznym (link do instrukcji poniżej), a następnie przeprowadzić pomiary wśród dzieci, wprowadzić je do systemu i wysłać (prawidłowo wysłany test w liście testów sprawnościowych podświetla się na zielono i ma status „TAK” w kolumnie „Wysłany”).

3. Od momentu uruchomienia testu w systemie na jego przeprowadzenie i wysłanie wyników w systemie jest 21 dni (niewysłanie testu w tym okresie skutkuje jego przeterminowaniem i brakiem możliwości wysłania wyników bez kontaktu z operatorem wojewódzkim programu).

Zalecamy zapoznać się z pełną instrukcją realizacji testów sprawnościowych: LINK