Drodzy realizatorzy zajęć!

Otrzymaliśmy informację od Operatora Krajowego programy SKS, a także z Ministerstwa Sportu,  że nie ma przeciwskazań do prowadzenia zajęć sportowych w programach „Szkolny Klub Sportowy” oraz „Umiem pływać”.

Oczywiście decyzję o prowadzeniu zajęć podejmuje dyrekcja szkoły, zarządca obiektu, a także realizator zajęć. Z naszej strony nie ma przeciwskazań. Zajęcia rozliczone zostaną po wgraniu raportu na koniec miesiąca (program SKS), oraz poprawnym rozliczeniu zajęć („program Umiem Pływać”).

Pozdrawiamy

Zespół SKS Mazowsze