W 2020 roku jednym z realizatorów programu „Umiem Pływać” jest basen LAVO w Józefosławiu. Dzieci podczas zajęć uczą się bezpiecznych zachowań „nad” oraz „w” wodzie.  Uczestnicy zajęć otrzymują książeczki dotyczące bezpieczeństwa.